• Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zarządzenie Nr 474 z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 84 z 6 marca 2014 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań: - związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna, - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2014 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy"
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 474 z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 84 z 6 marca 2014 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań: - związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna, - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2014 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Wprowadził do BIP: Agata Wyszyńska
Data udostępnienia: 2014-12-10 08:37:33
Wytworzył: Anna Zimińska
Data wytworzenia: 2014-12-10
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Paulina Kaczmarczyk
Data modyfikacji: 2014-12-16 12:51:22
Wersja: 5
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Paulina Kaczmarczyk 2014-12-16 12:51:22 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2014-12-15 12:39:47 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2014-12-12 10:45:31 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2014-12-12 10:43:33 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2014-12-10 08:37:47 Zmiana treści dokumentu