UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "LVIII/911/14 zmieniająca Uchwałę Nr XII/185/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków."
Nazwa dokumentu: LVIII/911/14 zmieniająca Uchwałę Nr XII/185/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-08-19 10:15:45
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2014-08-19
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-09-08 14:59:41
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Lidia Dawid 2014-09-08 14:59:41 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2014-09-02 09:57:53 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2014-08-19 10:17:04 Zmiana treści dokumentu