UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "LVI/902/14 w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa własności działki nr 24/64, obręb 106, o pow. 155 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Barcza w zamian za przekazanie na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii Miłosierdzia Bożego prawa własności działki nr 22/15, obręb 106, o pow. 269 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Barcza, wraz ze sprzedażą części budynku położonego na działce nr 22/15, obręb 106 z zaliczeniem nakładów poniesionych przez Rzymskokatolicką Parafię Miłosierdzia Bożego na jego wybudowanie."
Nazwa dokumentu: LVI/902/14 w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa własności działki nr 24/64, obręb 106, o pow. 155 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Barcza w zamian za przekazanie na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii Miłosierdzia Bożego prawa własności działki nr 22/15, obręb 106, o pow. 269 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Barcza, wraz ze sprzedażą części budynku położonego na działce nr 22/15, obręb 106 z zaliczeniem nakładów poniesionych przez Rzymskokatolicką Parafię Miłosierdzia Bożego na jego wybudowanie.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-07-22 13:31:58
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2014-07-22
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-08-07 15:27:56
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Lidia Dawid 2014-08-07 15:27:56 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2014-08-07 15:27:09 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2014-07-22 13:35:05 Zmiana treści dokumentu