UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "LVI/898/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy bocznicą kolejową, linią kolejową Olsztyn-Mrągowo, granicą administracyjną Miasta i ul. Lubelską w Olsztynie”."
Nazwa dokumentu: LVI/898/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy bocznicą kolejową, linią kolejową Olsztyn-Mrągowo, granicą administracyjną Miasta i ul. Lubelską w Olsztynie”.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-07-22 13:03:16
Wytworzył: Magdalena Rafalska
Data wytworzenia: 2014-07-22
Odpowiedzialny: Magdalena Rafalska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-08-07 15:15:50
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Lidia Dawid 2014-08-07 15:15:50 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2014-07-23 08:51:36 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Lidia Dawid 2014-07-22 13:04:34 Zmiana treści dokumentu