UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zarządzenie Nr 496 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych, na budowę linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy Al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań, przebudowa skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej w zakresie odcinka C, obejmującego ciągu ulic: Żołnierska - Kościuszki - pl. Konstytucji 3 Maja - Dworcowa - Towarowa"
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 496 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych, na budowę linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy Al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań, przebudowa skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej w zakresie odcinka C, obejmującego ciągu ulic: Żołnierska - Kościuszki - pl. Konstytucji 3 Maja - Dworcowa - Towarowa
Wprowadził do BIP: Agata Wyszyńska
Data udostępnienia: 2013-12-19 15:05:23
Wytworzył: Dorota Wardowska-Szubzda
Data wytworzenia: 2013-12-19
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Dorota Wardowska-Szubzda
Data modyfikacji: 2013-12-20 08:10:55
Wersja: 2
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Dorota Wardowska-Szubzda 2013-12-20 08:10:55 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2013-12-19 15:07:05 Zmiana treści dokumentu