UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "XXXVI/653/13 w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: „Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie”, „Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie” oraz „Zarząd Zieleni Miejskiej” oraz nadania nazwy i statutu jednostce budżetowej „Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie”"
Nazwa dokumentu: XXXVI/653/13 w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: „Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie”, „Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie” oraz „Zarząd Zieleni Miejskiej” oraz nadania nazwy i statutu jednostce budżetowej „Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie”
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-04-16 09:21:45
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2013-04-16
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2016-03-24 14:14:24
Wersja: 4
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Lidia Dawid 2016-03-24 14:14:24 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Sylwia Szech 2013-06-03 15:15:54 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Sylwia Szech 2013-04-29 15:19:21 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Sylwia Szech 2013-04-16 09:22:39 Zmiana treści dokumentu