UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "XXXI/578/13 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 39/106 (obręb 16) o pow. 168m2, położonej przy ulicy Z. wraz ze sprzedażą warsztatu ślusarskiego, z zaliczeniem na poczet ceny sprzedaży, nakładów poniesionych na jego wybudowanie. "
Nazwa dokumentu: XXXI/578/13 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 39/106 (obręb 16) o pow. 168m2, położonej przy ulicy Z. wraz ze sprzedażą warsztatu ślusarskiego, z zaliczeniem na poczet ceny sprzedaży, nakładów poniesionych na jego wybudowanie.
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-01-16 10:38:44
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2013-01-16
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-02-05 12:47:56
Wersja: 3
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Sylwia Szech 2013-02-05 12:47:56 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Sylwia Szech 2013-01-16 10:48:06 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Sylwia Szech 2013-01-16 10:43:00 Zmiana treści dokumentu