UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zarządzenie Nr 470 z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usług związanych z wyceną nieruchomości dla potrzeb opłat adiacenckich i planistycznych (cz. III), do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych "
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 470 z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usług związanych z wyceną nieruchomości dla potrzeb opłat adiacenckich i planistycznych (cz. III), do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych
Wprowadził do BIP: Beata Sierańska-Fengler
Data udostępnienia: 2012-10-22 13:10:56
Wytworzył: Dorota Wardowska-Szubzda
Data wytworzenia: 2012-10-19
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Dorota Wardowska-Szubzda
Data modyfikacji: 2012-10-22 14:51:18
Wersja: 2
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Dorota Wardowska-Szubzda 2012-10-22 14:51:18 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Beata Sierańska-Fengler 2012-10-22 13:11:19 Zmiana treści dokumentu