UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zarządzenie Nr 419 z dnia 03 września 2012 r. w sprawie aktualizacji "DOKUMENTACJI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ URZĄDZENIA I SYSTEMY INFORMATYCZNE SŁUŻĄCE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH" wprowadzonej Zarządzeniem nr 73 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 17 maja 2005 r. uaktualnionej Zarządzeniem 276 Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 1 sierpnia 2011 r."
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 419 z dnia 03 września 2012 r. w sprawie aktualizacji "DOKUMENTACJI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ URZĄDZENIA I SYSTEMY INFORMATYCZNE SŁUŻĄCE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH" wprowadzonej Zarządzeniem nr 73 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 17 maja 2005 r. uaktualnionej Zarządzeniem 276 Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 1 sierpnia 2011 r.
Wprowadził do BIP: Agata Wyszyńska
Data udostępnienia: 2012-09-03 13:31:08
Wytworzył: Gabriel Bertolassi
Data wytworzenia: 2012-09-03
Odpowiedzialny: Rafał Ruchlewicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2013-01-23 10:04:40
Wersja: 4
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2013-01-23 10:04:40 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2012-09-04 13:59:14 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2012-09-03 13:33:17 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Agata Wyszyńska 2012-09-03 13:32:33 Zmiana treści dokumentu