UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie warsztatu samochodowego na działkach nr 167/3, 167/5, 169, 170, 171 w obr. 98 przy ul. Augustowskiej 28 w Olsztynie” "
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie warsztatu samochodowego na działkach nr 167/3, 167/5, 169, 170, 171 w obr. 98 przy ul. Augustowskiej 28 w Olsztynie”
Wprowadził do BIP: Katarzyna Tawkin (stare)
Data udostępnienia: 2011-02-02 09:24:26
Wytworzył: Małgorzata Jasicka
Data wytworzenia: 2011-01-31
Odpowiedzialny: Katarzyna Chodkiewicz
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Tawkin (stare)
Data modyfikacji: 2011-02-02
Wersja: 1
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Katarzyna Tawkin (stare) 2011-02-02 Utworzenie dokumentu