UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zarządzenie Nr 68 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2009 rok"
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 68 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2009 rok
Wprowadził do BIP: Beata Sierańska-Fengler
Data udostępnienia: 2010-03-22 14:18:27
Wytworzył: Aneta Arcipowska
Data wytworzenia: 2010-03-22
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Wioletta Reszka
Data modyfikacji: 2012-06-12 13:20:57
Wersja: 19
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Wioletta Reszka 2012-06-12 13:20:57 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Wioletta Reszka 2012-06-12 12:03:49 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Wioletta Reszka 2012-06-12 10:18:05 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2012-06-12 10:05:14 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2012-06-12 09:38:07 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2012-06-12 09:37:22 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2010-11-15 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Jadwiga Judziak 2010-11-15 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Jadwiga Judziak 2010-06-08 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Jadwiga Judziak 2010-04-21 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Jadwiga Judziak 2010-04-01 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Jadwiga Judziak 2010-03-30 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Jadwiga Judziak 2010-03-30 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Jadwiga Judziak 2010-03-30 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Jadwiga Judziak 2010-03-30 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Jadwiga Judziak 2010-03-25 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Jadwiga Judziak 2010-03-25 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Beata Sierańska-Fengler 2010-03-22 Utworzenie dokumentu