UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "LVII/654/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna terenów zieleni wokół Starego Miasta w rejonie ulicy Seweryna Pieniężnego dla terenu ZP-2 i części terenu ZP-1."
Nazwa dokumentu: LVII/654/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna terenów zieleni wokół Starego Miasta w rejonie ulicy Seweryna Pieniężnego dla terenu ZP-2 i części terenu ZP-1.
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2010-01-21 08:34:44
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2010-01-21
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-09-09 11:38:37
Wersja: 4
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Marzena Rudnicka-Dudziak 2011-09-09 11:38:37 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Marzena Rudnicka-Dudziak 2011-09-09 11:36:16 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Marzena Rudnicka-Dudziak 2010-01-29 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Marzena Rudnicka-Dudziak 2010-01-21 Utworzenie dokumentu