UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Zarządzenie Nr 417 z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Olsztyn ustawami na 2009 rok"
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 417 z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Olsztyn ustawami na 2009 rok
Wprowadził do BIP: Beata Sierańska-Fengler
Data udostępnienia: 2010-01-05 09:38:21
Wytworzył: Kinga Wiśniewska
Data wytworzenia: 2010-01-05
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Jadwiga Judziak
Data modyfikacji: 2010-01-05
Wersja: 2
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Jadwiga Judziak 2010-01-05 Zmiana treści dokumentu