UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Rejestr zmian dokumentu: "Osiedla, ulice i place w Olsztynie"
Nazwa dokumentu: Osiedla, ulice i place w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2009-10-09 13:08:53
Wytworzył: Paweł Witkowski
Data wytworzenia: 2009-10-09
Odpowiedzialny: Paweł Witkowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-05-25 12:23:12
Wersja: 12
# Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rejestr zmian Olga Walnicka-Kucio 2020-05-25 12:23:12 Aktualizacja
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2017-04-14 08:33:44 Dodanie pliku SHP
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2017-03-29 15:19:08 Dodanie pliku z wykazem osiedli
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2017-03-29 12:45:33 Dodanie kolejnych plików
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2017-02-20 12:09:33 Korekta wizualna
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2017-02-15 09:55:41 Korekta nazwy
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2016-11-04 11:53:00 Korekta podstawy prawnej
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2016-11-04 11:46:05 Dodanie informacji o rozporządzeniu
Rejestr zmian Mirosław Sokolnicki 2016-11-04 11:39:14 Dodanie pliku "Wykaz nazw ulic i placów w mieście Olsztynie"
Rejestr zmian Adrian Pisarenko 2009-11-02 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Adrian Pisarenko 2009-10-30 Zmiana treści dokumentu
Rejestr zmian Adrian Pisarenko 2009-10-09 Utworzenie dokumentu