• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
91/2018 Zakup systemu do zarządzania stacjami roboczymi  Jolanta Chlubicka  2018-11-13 14:58:52  Zmiana treści dokumentu 
BOK-13 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  Ewa Tracewicz-Gieroim  2018-11-13 14:34:55  Zmiana treści dokumentu 
82/2018 Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Olsztyn (stacjonarnego i mobilnego)  Iwona Nowacka  2018-11-13 14:28:23  Zmiana treści dokumentu 
90/2018 Wykonanie badań archeologicznych pomiędzy Targiem Rybnym a ul. F. Nowowiejskiego w Olsztynie   Iwona Nowacka  2018-11-13 14:18:43  Zmiana treści dokumentu 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną  Olga Walnicka-Kucio  2018-11-13 14:15:47  Publikacja 
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  Olga Walnicka-Kucio  2018-11-13 14:12:56  Publikacja 
88/2018 Przebudowa odwodnienia ulicy Juranda ze Spychowa w Olsztynie  Jolanta Chlubicka  2018-11-13 13:57:13  Zmiana treści dokumentu 
BOK-12 Ewidencja działalności gospodarczej  Ewa Tracewicz-Gieroim  2018-11-13 13:47:47  Zmiana treści dokumentu 
BOK-16 Wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego  Ewa Tracewicz-Gieroim  2018-11-13 13:25:10  Zmiana treści dokumentu 
BOK-14 Uzyskanie, wymiana dowodu osobistego  Ewa Tracewicz-Gieroim  2018-11-13 13:19:22  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie o I licytacji nr rej. DLW 60RS  Jakub Siudziński  2018-11-13 12:38:21  Publikacja 
Obwieszczenie o II Licytacji pojazdu numer rej. GA 17941  Jakub Siudziński  2018-11-13 12:34:38  Publikacja 
Zarządzenie Nr 510 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo, zlokalizowanego między linią kolejową a ulicami Kanarkową, Basieńki i Rzędziana w Olsztynie"  Joanna Prusik  2018-11-13 12:24:51  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.314.2018 Wniosek - tablica ogłoszeń Samorządowej Rady Osiedla Jaroty  Olga Walnicka-Kucio  2018-11-13 12:11:48  Wstawiono datę udzielenia odpowiedzi 
OK.1431.321.2018 Wniosek - wykaz licencji w zakresie przewozu taksówką  Jakub Siudziński  2018-11-13 12:08:01  Zmiana treści dokumentu 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - specjalista ds. kadr i księgowości w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2018-11-13 12:06:26  Opublikowano wyniki naboru 
Zarządzenie Nr 390 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania członków zespołu interdyscyplinarnego  Beata Sierańska-Fengler  2018-11-13 11:28:51  Dodanie odnośnika do zarządzenia zmieniającego 
OK.1431.330.2018 Wniosek - kopia dokumentacji dot. budowy śmietnika  Olga Walnicka-Kucio  2018-11-13 11:24:33  Publikacja 
Zarządzenie Nr 511 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Olsztynie   Beata Sierańska-Fengler  2018-11-13 11:22:13  Publikacja 
OK.1431.314.2018 Wniosek - tablica ogłoszeń Samorządowej Rady Osiedla Jaroty  Lidia Dawid  2018-11-13 11:19:32  Zmiana treści dokumentu 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »