• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
V sesja Rady Miasta Olsztyna 27 lutego 2019r.  Lidia Dawid  2019-02-19 15:42:29  Publikacja 
Raport Ewaluacyjny z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących VI edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego OBO 2019  Lidia Dawid  2019-02-19 15:36:57  Publikacja 
Ocena przystosowania infrastruktury miejskiej do obsługi osób niepełnosprawnych, starszych i rodziców z małymi dziećmi (wózki)  Lidia Dawid  2019-02-19 15:34:35  Publikacja 
nr rob. 72/19 w sprawie wyznaczenia dwóch dodatkowych przedstawicieli Miasta Olsztyna w Zgromadzeniu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.  Lidia Dawid  2019-02-19 15:27:20  Publikacja 
nr rob. 73/19 w sprawie przyznania w 2019 roku stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury  Lidia Dawid  2019-02-19 15:24:34  Publikacja 
Zarządzenie Nr 77 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na dostawę wyposażenia bryły A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie - kontenery na wióry  Agata Wyszyńska  2019-02-19 15:17:36  Publikacja 
Zarządzenie Nr 76 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na wykonanie dokumentacji projektowej budowy żłobka miejskiego dla 4 grup żłobkowych przy ul. Antonowicza /Bukowskiego w Olsztynie  Agata Wyszyńska  2019-02-19 15:13:57  Publikacja 
Wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Olsztyn przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 19.02-12.03.2019  Magdalena Duchnowska  2019-02-19 14:30:13  Publikacja 
OK.1431.72.2019 Wniosek - stan utrzymania Parku Podzamcze  Olga Walnicka-Kucio  2019-02-19 14:24:42  Publikacja 
Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  Justyna Piziur  2019-02-19 13:17:05  Odpowiedź na pytania Wykonawców 
Zarządzenie Nr 75 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 22 lutego 2019 r. przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn   Teresa Gomułka  2019-02-19 12:45:59  Zmiana treści dokumentu 
Wykaz obejmujący nieruchomość Skarbu Państwa przeznaczoną do przekazania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.  Teresa Gomułka  2019-02-19 12:44:33  Publikacja 
104/2018 Zakup i wdrożenie systemu finansowo - księgowego w Gminie Olsztyn /kod CPV: 48400000-2, 72611000-6, 80531000-5/.   Andrzej Rodziewicz  2019-02-19 12:16:50  Zmiana treści dokumentu 
113/2018 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Małłków 3 w Olsztynie  Jolanta Chlubicka  2019-02-19 11:40:32  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 74 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym w Urzędzie Miasta Olsztyna  Olga Walnicka-Kucio  2019-02-19 11:28:58  Opublikowano treść Zarządzenia 
Zarządzenie Nr 73 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym w Urzędzie Miasta Olsztyna   Olga Walnicka-Kucio  2019-02-19 11:26:39  Opublikowano treść Zarządzenia 
Zawiadomienie organu administracji architektoniczno-budowlanej o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie złożonego zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV do zasilania w energię elektryczną garaży w m. Olsztyn ul. T.Kościuszki obr. 69 dz. 7/39  Anna Nowak  2019-02-19 10:58:46  Publikacja 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - kierownik gospodarczy w Szkole Podstawowej nr 22 im. M. Dąbrowskiej w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2019-02-19 10:44:03  Opublikowano wyniki naboru 
Wykaz obejmujący nieruchomość zabudowaną boksem garażowym, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.  Teresa Gomułka  2019-02-19 10:09:33  Publikacja 
Zamówienia publiczne  Marcin Kozłowski  2019-02-19 10:00:48  Zmiana treści dokumentu 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »