• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Porządek posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji - 22.05.19  Ilona Hołoszkiewicz  2020-04-07 15:34:05  Zmiana treści dokumentu 
Porządek posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji - 18.04.19  Ilona Hołoszkiewicz  2020-04-07 15:13:13  Zmiana treści dokumentu 
Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Olsztyna  Justyna Piziur  2020-04-07 15:08:34  Zmiana terminu otwarcia ofert 
Porządek posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji - 15.04.19  Ilona Hołoszkiewicz  2020-04-07 15:02:01  Zmiana treści dokumentu 
Porządek posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji - 26.03.19  Ilona Hołoszkiewicz  2020-04-07 14:58:38  Zmiana treści dokumentu 
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (PO)  Olga Walnicka-Kucio  2020-04-07 14:13:11  Podpięto karty usług: - KU-SP-01 - KU-SP-07 - KU-SP-08 - KU-SP-09 - KU-SP-10 - KU-SP-11 - KU-SP-12 
OK.1431.83.2020 Wniosek - utworzenie parku kulturowego dla nieruchomości, działka nr 8/2  Olga Walnicka-Kucio  2020-04-07 13:14:05  Opublikowano odpowiedź 
Interpelacje radnych złożone w marcu - okres międzysesyjny  Lidia Dawid  2020-04-07 10:56:06  Zmiana treści dokumentu 
Interpelacje radnych złożone w grudniu - okres międzysesyjny  Lidia Dawid  2020-04-07 10:44:05  Zmiana treści dokumentu 
Interpelacje radnych złożone w lutym - okres międzysesyjny  Lidia Dawid  2020-04-07 10:42:37  Zmiana treści dokumentu 
Interpelacje z XIX sesji z 25 marca 2020 r.  Lidia Dawid  2020-04-07 10:40:21  Publikacja 
Interpelacje radnych złożone w marcu - okres międzysesyjny  Lidia Dawid  2020-04-07 10:37:34  Publikacja 
UMO  Olga Walnicka-Kucio  2020-04-07 10:24:16  Zmiana treści dokumentu 
UMO  Olga Walnicka-Kucio  2020-04-07 10:02:07  Zmiana czcionki 
UMO  Olga Walnicka-Kucio  2020-04-07 09:45:08  Zmiana czcionki 
UMO  Olga Walnicka-Kucio  2020-04-07 09:44:18  Zmiana treści dokumentu 
UMO  Olga Walnicka-Kucio  2020-04-07 09:23:54  Opublikowano: W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz zapowiedziami eskalacji ilości zakażeń, od 7 kwietnia br. nastąpi zmiana funkcjonowania Wydziału Komunikacji. Zmiana ta polega na tym, że klient, który dokonał wcześniej rezerwacji on-li 
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 120 obr. 70 z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz przyłączami kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przyłączem wodociągowym, elektroenergetycznym oraz C.O. w ramach jednoetapowej inwestycji mieszkaniowej  Joanna Prusik  2020-04-06 16:10:47  Zmiana treści dokumentu 
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 120 obr. 70 z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz przyłączami kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przyłączem wodociągowym, elektroenergetycznym oraz C.O. w ramach jednoetapowej inwestycji mieszkaniowej  Joanna Prusik  2020-04-06 16:09:44  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.92.2020 Wniosek - Budżet Obywatelski/Partycypacyjny  Olga Walnicka-Kucio  2020-04-06 15:29:55  Publikacja 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »