• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Zawiadomienie organu administracji architektoniczno-budowlanej o nie wniesieniu sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia garaży ul.Jagiellońska 51 obr. 22 dz. 51/1  Anna Nowak  2017-06-26 15:15:27  Publikacja 
Zarządzenie nr 252 z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów położonych w Olsztynie stanowiących własność Skarbu Państwa  Mirosław Sokolnicki  2017-06-26 14:40:20  Publikacja treści zarządzenia 
Zarządzenie Nr 279 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw ekonomii społecznej w Olsztynie  Mirosław Sokolnicki  2017-06-26 14:05:32  Publikacja treści zarządzenia 
Zarządzenie Nr 251 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów sportowych przy Alei Sybiraków w Olsztynie z przeznaczeniem na ośrodek szkolenia piłkarskiego  Mirosław Sokolnicki  2017-06-26 14:02:18  Publikacja treści zarządzenia 
Zarządzenie Nr 53 z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych Miasta Olsztyna, zleconych do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych  Mirosław Sokolnicki  2017-06-26 13:43:17  Dodanie odnośnika do zarządzenia uchylającego 
Zarządzenie Nr 280 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych Miasta Olsztyna, zleconych do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych  Agata Wyszyńska  2017-06-26 11:45:46  Publikacja 
Zawiadomienie organu administracji architektoniczno-budowlanej o nie wniesieniu sprzeciwu w spr. zgłoszenia budowy linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilenia w energię elektryczną budynku nr 2 na dz. 85/8 i 85/9 obr. 13 ul. Zimowa.  Anna Nowak  2017-06-26 11:10:53  Publikacja 
OK.1431.167.2017 Wniosek - umowy na publikację informacji w mediach  Mirosław Sokolnicki  2017-06-26 11:07:59  Publikacja odpowiedzi 
OK.1431.144.2017 Wniosek - udział Gminy w konkursach i rankingach od 2011 roku  Mirosław Sokolnicki  2017-06-26 10:48:55  Zmiana komórki wiodącej 
OK.1431.164.2017 Wniosek - realizacja zintegrowanego systemu zarządzania ruchem  Mirosław Sokolnicki  2017-06-26 10:39:38  Publikacja odpowiedzi 
Ogłoszenie o przetargu ustnym na najem lokali użytkowych i garaży, który odbędzie się w dniu 26.07.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie  Mirosław Sokolnicki  2017-06-26 10:03:15  Publikacja ogłoszenia 
OK.1431.175.2017 Wniosek - zalesianie nieruchomość Al. Generała Sikorskiego 2b  Mirosław Sokolnicki  2017-06-26 09:50:36  Publikacja odpowiedzi 
OK.1431.178.2017 Wniosek - nasadzenia zastępcze drzew podczas II etapu budowy sieci tramwajowej  Mirosław Sokolnicki  2017-06-26 09:44:21  Zmiana załączonego pliku 
35/2017 Zagospodarowanie terenu Placu Mazurskiego w Olsztynie (część II) Kod CPV: 45111291-4   Andrzej Rodziewicz  2017-06-26 09:41:41  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.170.2017 Wniosek - rewitalizacja nieruchomości Al. Generała Sikorskiego 2b  Mirosław Sokolnicki  2017-06-26 09:39:55  Publikacja odpowiedzi 
OK.1431.178.2017 Wniosek - nasadzenia zastępcze drzew podczas II etapu budowy sieci tramwajowej  Mirosław Sokolnicki  2017-06-26 09:36:07  Publikacja wniosku 
Zarządzenie Nr 279 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw ekonomii społecznej w Olsztynie  Agata Wyszyńska  2017-06-26 08:38:13  Publikacja 
36/2017 Budowa Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa oraz Regionalnego Magazynu Kryzysowego w ramach projektu pn. „BEZPIECZNY MOF” /Kod CPV: 45200000-9/  Andrzej Rodziewicz  2017-06-26 08:25:14  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 277 z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie potwierdzenia powierzenia stanowiska dyrektora ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie Panie Marzennie Życzko  Mirosław Sokolnicki  2017-06-24 13:00:50  Publikacja treści zarządzenia 
Zarządzenie Nr 276 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie potwierdzenia powierzenia stanowiska dyrektora ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie Pani Joannie Marii Sędrowskiej  Mirosław Sokolnicki  2017-06-24 12:59:11  Publikacja treści zarządzenia 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »