• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Interpelacje z XXVIII sesji z 16 grudnia 2020 r.  Lidia Dawid  2021-01-21 09:07:33  Zmiana treści dokumentu 
Interpelacje radnych złożone w grudniu - okres międzysesyjny  Lidia Dawid  2021-01-21 09:06:40  Zmiana treści dokumentu 
Interpelacje radnych złożone w grudniu - okres międzysesyjny  Lidia Dawid  2021-01-21 09:01:19  Zmiana treści dokumentu 
37/2020 Postępowanie na usługę udostępnienia systemu do zarządzania wizytami klientów w punktach obsługi Urzędu Miasta Olsztyna CPV: 72000000-5, 72611000-6/.  Andrzej Rodziewicz  2021-01-20 15:05:51  Zmiana treści dokumentu 
XXIX/496/21 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna,  Lidia Dawid  2021-01-20 10:15:15  Zmiana treści dokumentu 
XXIX sesja Rady Miasta Olsztyna 13 stycznia 2021 r  Lidia Dawid  2021-01-20 10:12:16  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Zamówień Publicznych (ZP)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-01-20 10:08:57  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Zamówień Publicznych (ZP)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-01-20 10:08:28  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków (KZ)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-01-20 10:07:51  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków (KZ)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-01-20 10:07:13  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Środowiska (SD)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-01-20 10:05:52  Zmiana treści dokumentu 
Wydział Środowiska (SD)  Ewa Tracewicz-Gieroim  2021-01-20 10:05:18  Zmiana treści dokumentu 
XXIX/500/21 w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym.   Lidia Dawid  2021-01-19 11:08:55  Zmiana treści dokumentu 
XXIX/499/21 zmieniającej uchwałę Nr XXX/358/08 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,  Lidia Dawid  2021-01-19 11:03:29  Zmiana treści dokumentu 
XXIX/497/21 w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2021 rok,  Lidia Dawid  2021-01-19 11:01:20  Zmiana treści dokumentu 
XXIX/498/21 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze,   Lidia Dawid  2021-01-19 10:58:13  Zmiana treści dokumentu 
XXIX/497/21 w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2021 rok,  Lidia Dawid  2021-01-19 10:48:45  Zmiana treści dokumentu 
Interpelacje radnych złożone w grudniu - okres międzysesyjny  Lidia Dawid  2021-01-19 10:26:14  Zmiana treści dokumentu 
Zawiadomienie organu administracji architektoniczno-budowlanej o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy zewnętrznej instalacji gazu do jednego lokalu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Olsztynie na dz. 38/44 obr. 118 ul. Bartąska  Anna Nowak  2021-01-19 09:18:01  Zmiana treści dokumentu 
Zawiadomienie organu administracji architektoniczno-budowlanej o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy zewnętrznej instalacji gazu do jednego lokalu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Olsztynie na dz. 38/44 obr. 118 ul. Bartąska  Anna Nowak  2021-01-19 09:15:25  Publikacja 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »