• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
nr rob. 135/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna  Lidia Dawid  2019-06-25 14:46:21  Zmiana treści dokumentu 
nr rob. 134/19 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2019 rok  Lidia Dawid  2019-06-25 14:44:34  Zmiana treści dokumentu 
47/2019 Dostawa i montaż mebli warsztatowych bryły B warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie  Iwona Nowacka  2019-06-25 13:49:51  Zmiana treści dokumentu 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu udzielenia pomocy ptakom w granicach administracyjnych miasta Olsztyna.   Izabella Rejchenbach  2019-06-25 12:59:09  Publikacja 
46/2019 Dostawa mebli warsztatowych - wyposażenie bryły A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno Energetycznych w Olsztynie  Jolanta Chlubicka  2019-06-25 12:41:35  Zmiana treści dokumentu 
nr rob. 166/19 w sprawie skargi W. K. na bezczynność Prezydenta Olsztyna   Lidia Dawid  2019-06-25 12:27:24  Zmiana treści dokumentu 
nr rob. 166/19 w sprawie skargi W. K. na bezczynność Prezydenta Olsztyna   Lidia Dawid  2019-06-25 12:22:34  Zmiana treści dokumentu 
Interpelacje radnych złożone w czerwcu - okres międzysesyjny  Lidia Dawid  2019-06-25 11:55:59  Zmiana treści dokumentu 
Interpelacje z VIII sesji z 29 maja 2019 r  Lidia Dawid  2019-06-25 11:53:33  Zmiana treści dokumentu 
nr rob. 166/19 w sprawie skargi W. K. na bezczynność Prezydenta Olsztyna   Lidia Dawid  2019-06-25 11:49:59  Publikacja 
nr rob. 165/19 w sprawie skargi W. K. na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie  Lidia Dawid  2019-06-25 11:48:01  Publikacja 
OBWIESZCZENIE zawiadamiające, że w dniu 25 czerwca 2019 r. została wydana decyzja Nr I cp – 35/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej przy ul. M. Niedziałkowskiego 7 A, B, C w Olsztynie”.  Krzysztof Żmuda  2019-06-25 11:46:07  Publikacja 
nr rob. 164/19 w sprawie skargi T. M. na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie  Lidia Dawid  2019-06-25 11:44:26  Publikacja 
nr rob. 163/19 w sprawie przekazania skargi według właściwości  Lidia Dawid  2019-06-25 11:42:09  Publikacja 
Ewidencja Kąpielisk  Joanna Choromańska   2019-06-25 11:38:49  Zmiana treści dokumentu 
Ewidencja Kąpielisk  Joanna Choromańska   2019-06-25 11:36:37  Zmiana treści dokumentu 
nr rob. 162/19 w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Radę Rodziców Przedszkola P. ul. W., dotyczącej prośby o niezamykanie przedszkola  Lidia Dawid  2019-06-25 11:34:03  Publikacja 
Przetarg z ogłoszeniem na Dostawę sprzętu gospodarstwa domowego do skrzydła południowego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie  Monika Stolarczyk  2019-06-25 09:43:08  Informacja o wyniku postępowania 
Zgromadzenia publiczne  Joanna Miller  2019-06-25 08:54:51  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.222.2019 Wniosek - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Joanna Prusik  2019-06-25 08:22:46  Zmiana treści dokumentu 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »