• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
XLIV Sesja Rady Miasta 31 stycznia 2018 r.  Lidia Dawid  2018-01-23 15:09:40  Publikacja 
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Olsztyna za 2017 r  Lidia Dawid  2018-01-23 14:10:59  Publikacja 
Projekt uchwały nr rob. 860/18 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Olsztynie pomiędzy ulicami: Bartąską, Bpa Tomasza Wilczyńskiego, Bpa Tadeusza Płoskiego i granicą Miasta, część A”  Lidia Dawid  2018-01-23 14:06:47  Publikacja 
Projekt uchwały nr rob. 870/18 w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego  Lidia Dawid  2018-01-23 14:05:08  Publikacja 
Petycja dot. zakazu używania materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych także 31.12 i 1.01.  Joanna Miller  2018-01-23 13:54:45  Publikacja odpowiedzi 
Projekt uchwały nr rob. 869/18 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Olsztyn a Panem R. G.  Lidia Dawid  2018-01-23 13:51:36  Publikacja 
Projekt uchwały nr rob. 868/18 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty  Lidia Dawid  2018-01-23 13:32:52  Publikacja 
Projekt uchwały nr rob. 867/18 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości wraz ze sprzedażą nawierzchni, z zaliczeniem nakładów poniesionych na jej położenie, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej przy ul. S. w Olsztynie oraz uchylenia Uchwały Rady Miasta Olsztyn   Lidia Dawid  2018-01-23 13:20:36  Publikacja 
76/2017 Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Olsztyn.  Iwona Nowacka  2018-01-23 13:15:22  Zmiana treści dokumentu 
Projekt uchwały nr rob. 866/18 w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami  Lidia Dawid  2018-01-23 12:51:02  Publikacja 
Projekt uchwały nr rob. 865/18 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym z bonifikatą nieruchomości zabudowanej budynkiem przeznaczonym do rozbiórki, położonej w Olsztynie przy ul. M. pod budowę hospicjum  Lidia Dawid  2018-01-23 12:45:14  Publikacja 
Projekt uchwały nr rob. 864/18 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych, na rzecz Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego, na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości, położonych przy ul. Narutowicza w Olsztynie  Lidia Dawid  2018-01-23 12:42:17  Publikacja 
Projekt uchwały nr rob. 863/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Olsztyn z dotychczasowymi dzierżawcami  Lidia Dawid  2018-01-23 12:36:43  Publikacja 
Projekt uchwały nr rob. 862/18 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Olsztyn a Województwem Warmińsko-Mazurskim  Lidia Dawid  2018-01-23 12:32:13  Publikacja 
Projekt uchwały nr rob. 861/18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego   Lidia Dawid  2018-01-23 12:29:16  Publikacja 
Projekt uchwały nr rob. 859/18 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania  Lidia Dawid  2018-01-23 11:45:05  Publikacja 
Projekt uchwały nr rob. 858/18 zmieniająca Uchwałę Nr XVII/207/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  Lidia Dawid  2018-01-23 11:41:24  Publikacja 
Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na opracowanie projektów zagospodarowania trzech podwórek, zgłoszonych do udziału w programie realizowanym przez Urząd Miasta Olsztyna - "Podwórka z Natury 2018"  Mirosław Sokolnicki  2018-01-23 11:26:23  Publikacja ogłoszenia 
Projekt uchwały nr rob. 857/18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Prostej (dz. Nr 193/2 obr. 64) stanowiącego własność Gminy Olsztyn na czas nieoznaczony.  Lidia Dawid  2018-01-23 10:46:50  Publikacja 
Zarządzenie Nr 35 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na świadczenie usług publikacji ogłoszeń i komunikatów w prasie dla Urzędu Miasta Olsztyna w 2018 roku  Jolanta Chlubicka  2018-01-23 10:16:57  Zmiana treści dokumentu 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »