• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
50/2017 Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności wraz z zagospodarowaniem obszaru pomiędzy ulicami Knosały i Niepodległości oraz rzeką Łyną w Olsztynie  Marcin Kozłowski  2017-09-21 14:56:01  Zmiana treści dokumentu 
Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 euro na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania pn.: „Budowa nowego przebiegu ulicy Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne w ciągu obwodnicy Zadanie 2 – odcinek 2.KDG od km 1+699.28 do km 1+817.55”  Marcin Gędzior   2017-09-21 14:48:09  Uzupełnienie załącznika nr 4 do ogłoszenia 
Zarządzenie Nr 484 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na logo Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa  Mirosław Sokolnicki  2017-09-21 14:43:37  Publikacja treści zarządzenia 
Zarządzenie Nr 483 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na obsługę bankową Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych  Jolanta Chlubicka  2017-09-21 14:41:34  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 482 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Olsztyna  Jolanta Chlubicka  2017-09-21 14:39:59  Zmiana treści dokumentu 
50/2017 Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności wraz z zagospodarowaniem obszaru pomiędzy ulicami Knosały i Niepodległości oraz rzeką Łyną w Olsztynie  Marcin Kozłowski  2017-09-21 14:28:24  Zmiana treści dokumentu 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor ds. lokali mieszkalnych w Dziale Eksploatacji, w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie  Mirosław Sokolnicki  2017-09-21 14:19:04  Publikacja ogłoszenia 
Zarządzenie Nr 484 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na logo Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa  Agata Wyszyńska  2017-09-21 14:17:47  Publikacja 
Interpelacje z XXXIX sesji z 30 sierpnia 2017 r.  Lidia Dawid  2017-09-21 13:30:54  Zmiana treści dokumentu 
Interpelacje z XXXIX sesji z 30 sierpnia 2017 r.  Lidia Dawid  2017-09-21 13:25:35  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.234.2017 Wniosek - decyzja pozwolenie na budowę na działce 13-96/9  Mirosław Sokolnicki  2017-09-21 11:18:08  Korekta nazwy 
Interpelacje z XXXIX sesji z 30 sierpnia 2017 r.  Lidia Dawid  2017-09-21 11:16:07  Zmiana treści dokumentu 
OK.1431.234.2017 Wniosek - decyzja pozwolenie na budowę działka 13-96/9  Mirosław Sokolnicki  2017-09-21 11:14:38  Publikacja wniosku 
OK.1431.233.2017 Wniosek - umowa dzierżawy ul. Kołłątaja 15a  Mirosław Sokolnicki  2017-09-21 11:09:33  Publikacja wniosku 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyk w Szkole Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie  Mirosław Sokolnicki  2017-09-21 10:35:06  Publikacja ogłoszenia 
XXXIX Sesja Rady Miasta 30 sierpnia 2017 r.  Lidia Dawid  2017-09-21 10:29:27  Zmiana treści dokumentu 
Porządek posiedzenia Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą - 25.09.2017r  Lidia Dawid  2017-09-21 10:02:42  Publikacja 
Zarządzenie Nr 471 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015-2016 roku z terenu Miasta Olsztyna”  Sylwia Rembiszewska-Piątek   2017-09-21 09:34:07  Dodanie lokalizacji 
Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku informujemy, że uwagi do załączonych ofert można składać do dnia 27 września br. na adres ngo@olsztyn.eu  Mirosław Sokolnicki  2017-09-21 09:29:17  Publikacja ogłoszenia 
Zarządzenie Nr 483 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na obsługę bankową Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych  Agata Wyszyńska  2017-09-21 08:45:43  Publikacja 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »