• Głusi - informacje o języku migowym
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
OK.1431.349.2019 Wniosek - dot. pozwolenia na budowę przy ul. Husarii  Anna Nowak  2019-10-14 15:10:26  Zmiana treści dokumentu 
72/2019 Budowa placu zabaw oraz siłowni na świeżym powietrzu na terenie Górki Jasia w Olsztynie /CPV: 45112723-9; 45212140-9/  Andrzej Rodziewicz  2019-10-14 14:36:36  Publikacja 
Zgromadzenia publiczne  Joanna Miller  2019-10-14 14:09:10  Zmiana treści dokumentu 
Zawiadomienie organu administracji architektoniczno budowlanej o złożeniu w dniu 14.10.2019 zgłoszenia przebudowy przepompowni P-23 przy ul. Wiosennej w Olsztynie wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej - Olsztyn ul.Wiosenna - obręb nr 0006 dz. 39/7 i 43/1.  Anna Nowak  2019-10-14 13:16:14  Publikacja 
57/2019 Budowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Olsztynie - Etap IX - al. Wojska Polskiego  Jolanta Chlubicka  2019-10-14 11:43:44  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 279 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw ekonomii społecznej w Olsztynie  Katarzyna Kisiel  2019-10-14 10:39:59  dodanie odnośnika do zarządzenia zmieniającego 
Zarządzenie nr 453 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 18 października 2019 r. przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn  Teresa Gomułka  2019-10-14 10:34:08  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 454 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian osobowych w składzie zespołu do spraw ekonomii społecznej w Olsztynie powołanego Zarządzeniem Nr 279 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 czerwca 2017 r.  Katarzyna Kisiel  2019-10-14 10:28:52  Publikacja 
ogłoszenie o naborze na stanowisko - intendent w Szkole Podstawowej nr 29 im. Jana Liszew  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-13 21:44:13  Publikacja 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-13 21:28:38  Publikacja 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-13 21:19:49  Opublikowano wyniki naboru 
Wybory do Sejmu i Senatu 2019  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-13 09:25:20  Opublikowano postanowienia o zmianie składu 
Wybory do Sejmu i Senatu 2019  Olga Walnicka-Kucio  2019-10-11 15:29:43  Zmiana treści dokumentu 
Ogłoszenie o przetargu do 30 tyś. euro na usługę: Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na przebudowę części pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Turowskiego 3 w Olsztynie  Monika Stolarczyk  2019-10-11 14:47:14  Odpowiedzi na pytania z 11.10.19 r. 
Zarządzenie nr 453 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 18 października 2019 r. przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn  Katarzyna Kisiel  2019-10-11 13:09:57  Publikacja 
Obwieszczenia o sprzedaży ruchomości z wolnej ręki pojazdu marki Opel Calibra, nr rej. FSW90CC  Jakub Siudziński  2019-10-11 12:46:16  Publikacja 
OK.1431.348.2019 Wniosek - prawa do lokali  Teresa Gomułka  2019-10-11 12:19:56  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie nr 448 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Olsztynie  Paweł Dorosz  2019-10-11 12:12:42  Dołączenie dokumentu 
Zarządzenie Nr 444 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok w zakresie podziału rezerw  Natalia Dawidczyk  2019-10-11 11:54:44  Zmiana treści dokumentu 
Zarządzenie Nr 445 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2019 rok  Paweł Bukowski  2019-10-11 11:54:35  Zmiana treści dokumentu 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »