• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


III
ZASTĘPCA PREZYDENTA OLSZTYNA
 
Ewa Monika Kaliszuk
ul. Ryszarda Knosały 3
10-015 Olsztyn

Sekretariat:
tel. 89 535-32-10, wew. 74
tel./fax 89 527-55-08
pokój nr 1
Adres e-mail: kaliszuk.ewa@olsztyn.eu

Oświadczenia majątkowe:
2019 pierwsze,


Do kompetencji Trzeciego Zastępcy Prezydenta Olsztyna należą w szczególności:
1) sprawy z zakresu:
    a) edukacji,
    b) kultury fizycznej,
    c) zdrowia i pomocy społecznej,
    d) przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym.

2) zadania realizowane przez:
    a) Wydział Edukacji,
    b) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,
    c) Biuro Sportu i Rekreacji,
    d) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie,
    e) Centrum Integracji Społecznej,
    f) Miejski Urząd Pracy,
    g) przedszkola miejskie,
    h) szkoły podstawowe,
    k) szkoły specjalne,
    l) Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli
    m) Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne,
    n) Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
    o) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
    p) Pałac Młodzieży,
    q) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących,
    r) Miejski Szpital Zespolony,
    s) Przychodnię Specjalistyczną,
    t) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
    u) Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych,
    v) Zespół Żłobków Miejskich,
    w) Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
    x) Rodzinne Domy Dziecka,
    y) Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
    z) Świetlice Terapeutyczne,
    aa) Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku,
    bb) Zespół Placówek Specjalnych,
    cc) Dom Pomocy Społecznej "Kombatant",
    dd) Dom Pomocy Społecznej ul. Bałtycka 37a,
    ee) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
    ff) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: III Zastępca Prezydenta
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2015-02-02 08:06:39
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2015-02-02
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-02-25 13:55:10