UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXVII/658/13
Data podjęcia: 15-05-2013
Data opublikowania: 14-06-2013
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 roku, poz. 2122
Data wejścia w życie: 15-07-2013
Tytuł Uchwały: w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Siewnej – Dajtki w Olsztynie
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXVII/658/13 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Siewnej – Dajtki w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-05-09 15:26:00
Wytworzył: Magdalena Rafalska
Data wytworzenia: 2013-05-09
Odpowiedzialny: Magdalena Rafalska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-06-14 14:21:23