UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXVIII/510/12
Data podjęcia: 31-10-2012
Data opublikowania: 28-12-2012
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku, poz. 3760
Data wejścia w życie: 28-01-2013
Tytuł Uchwały: w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie” dla terenów położonych w rejonie skrzyżowań ulicy Benedykta Dybowskiego z Aleją Warszawską oraz ulicą Kurta Obitza
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXVIII/510/12 w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie” dla terenów położonych w rejonie skrzyżowań ulicy Benedykta Dybowskiego z Aleją Warszawską oraz ulicą Kurta Obitza w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2012-10-23 14:08:29
Wytworzył: Magdalena Rafalska
Data wytworzenia: 2012-10-23
Odpowiedzialny: Magdalena Rafalska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-01-08 12:33:25