UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXIII/411/12
Data podjęcia: 30-05-2012
Data opublikowania: 04-06-2012
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko -Mazurskiego z 2012 roku, poz. 1766
Data wejścia w życie: 05-07-2012
Tytuł Uchwały: w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Siginek (Podkówka) w Olsztynie.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXIII/411/12 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Siginek (Podkówka) w Olsztynie.
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2012-05-29 09:58:11
Wytworzył: Anna Łukaszewicz
Data wytworzenia: 2012-05-30
Odpowiedzialny: Magdalena Rafalska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2012-12-31 10:27:23