• Głusi - informacje o języku migowym

AKTUALNOŚCI

Data: 2017-01-02

Komunikat dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych

Przypominamy przedsiębiorcom zajmującym się sprzedażą napojów alkoholowych, że z dniem 31 stycznia 2017 roku upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2016 rok oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych i punktach handlowych.

Podstawową sankcją za niezłożenie oświadczenia oraz niedokonanie opłaty w ustawowym, nieprzekraczalnym terminie jest wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest w terminie do dnia 1 lutego 2017 r. okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty, o której mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 487).

Formalności związane ze złożeniem oświadczenia oraz uiszczeniem opłaty należy załatwiać w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. w Biurze Obsługi Klienta - wejście od narożnika budynku Ratusza, tel. 89 527 31 11, w. 359 w godzinach funkcjonowania urzędu.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się:
- na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Nr rachunku: 48 1030 1218 0000 0000 9040 1009

lub w kasach Urzędu Miasta Olsztyna, czynnych:
- poniedziałek w godz. 8.00-18.00,
- wtorek, środę, czwartek, piątek w godz. 7.30-15.30.

TYTUŁEM: opłata za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r. W przypadku rozłożenia opłaty na raty prosimy o dopisanie - I RATA.

Przedsiębiorcy, którym zezwolenia kończą się w 2017 roku, obowiązani są do uiszczenia opłaty proporcjonalnej do terminu ważności zezwoleń.
W treści prosimy podać adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

Druk oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.docData: 2016-12-06

Zawiadomienie o zmianach druków dotyczących pozwoleń na budowę - od dnia 17 grudnia 2016 r.

Zawiadamiamy, że w dniu 17 grudnia 2016 r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U.2016.1493).

Aktualne wzory wniosków dostępne są pod adresemData: 2016-06-29

Godziny obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Olsztyna

Osobom chcącym skorzystać z usług Urzędu Miasta Olsztyna przypominamy, że w poniedziałki większość wydziałów pracuje w godzinach od 08:00 do 16:00, a od wtorku do piątku w godzinach 07:30 - 15:30.

Jednakże w cieszących się największym zainteresowaniem mieszkańców wydziałach, sprawy można załatwiać dłużej we wszystkie poniedziałki.

Mieszkańców zapraszamy także do Punktu Obsługi w Galerii Warmińskiej, który czynny jest od poniedziałku do soboty, w godzinach 10:00 - 17:45.

Dokładny wykaz godzin pracy urzędu można znaleźć w zakładce "Godziny obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Olsztyna"Data: 2016-02-22

Program Rodzina 500+

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lutego 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa wprowadza świadczenie wychowawcze związane z wychowywaniem dzieci, tzw. "Program Rodzina 500+".

W Olsztynie obsługą Programu Rodzina 500+ zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Link do podstrony MOPS w Olsztynie dotyczący programu Rodzina 500+.

Pliki do pobrania:
Informator Program Rodzina 500+.pdf
Ulotka informacyjna Program Rodzina 500+.pdfData: 2016-02-01

Unieważnione dowody osobiste

Urząd Miasta Olsztyna przypomina, że dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych.

W przypadku odnalezienia zgłoszonego dowodu osobistego nie można się nim posługiwać.Data: 2015-10-14

Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że od dnia 14 października 2015 roku, przyjmowaniem zawiadomień o zgromadzeniach publicznych zajmuje się Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (pokój 321).Data: 2015-08-28

Wyniki wyborów do Rady Olsztyńskich Seniorów

W dniu 20 sierpnia 2015 r. odbyły się wybory do Rady Olsztyńskich Seniorów. Protokół Walnego Zebrania Delegatów z wynikami wyborów zamieszczono poniżej.
Protokół z wyborówStrona 1 z 3
2 3 Następna >>
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Aktualności
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2010-06-10 11:18:04
Wytworzył informację: Piotr Pabijanek
Data wytworzenia: 2010-06-10
Ostatnio modyfikował: Administrator
Data modyfikacji: 2010-06-15