• Głusi - informacje o języku migowym

AKTUALNOŚCI

Data: 2017-05-19

Komunikat dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych

Przypominamy przedsiębiorcom zajmującym się sprzedażą napojów alkoholowych, że z dniem 31 maja 2017 roku upływa termin wniesienia opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych i punktach handlowych.

Podstawową sankcją za niedokonanie opłaty w ustawowym, nieprzekraczalnym terminie jest wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest w terminie do dnia 1 czerwca 2017 r okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty, o której mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 487)

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się:
- na rachunek bankowy Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Nr rachunku: 48 1030 1218 0000 0000 9040 1009

lub w kasach Urzędu Miasta Olsztyna, czynnych:
- poniedziałek w godz. 8.00-18.00,
- wtorek, środę, czwartek, piątek w godz. 7.30-15.30.

TYTUŁEM: opłata II raty za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) na sprzedaż alkoholu w 2017 r.
W treści prosimy podać adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych.Data: 2017-04-10

Informacja o wprowadzeniu "Elektronicznej rekrutacji do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna"

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że od dnia 10 kwietnia 2017 r. został wdrożony elektroniczny formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego będą przyjmowane aplikacje kandydatów w naborach na wolne stanowiska urzędnicze/kierownicze.

System rekrutacyjny jest dostępny pod adresem e-rekrutacje.olsztyn.eu

Jednocześnie informujemy, że składanie dokumentów w ogłoszonych przed dniem 10 kwietnia 2017 r. naborach na wolne stanowiska urzędnicze/kierownicze, odbywa się na dotychczasowych zasadach (w postaci papierowej w zamkniętych kopertach).Data: 2016-12-06

Zawiadomienie o zmianach druków dotyczących pozwoleń na budowę - od dnia 17 grudnia 2016 r.

Zawiadamiamy, że w dniu 17 grudnia 2016 r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U.2016.1493).

Aktualne wzory wniosków dostępne są pod adresemData: 2016-06-29

Godziny obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Olsztyna

Osobom chcącym skorzystać z usług Urzędu Miasta Olsztyna przypominamy, że w poniedziałki większość wydziałów pracuje w godzinach od 08:00 do 16:00, a od wtorku do piątku w godzinach 07:30 - 15:30.

Jednakże w cieszących się największym zainteresowaniem mieszkańców wydziałach, sprawy można załatwiać dłużej we wszystkie poniedziałki.

Mieszkańców zapraszamy także do Punktu Obsługi w Galerii Warmińskiej, który czynny jest od poniedziałku do soboty, w godzinach 10:00 - 17:45.

Dokładny wykaz godzin pracy urzędu można znaleźć w zakładce "Godziny obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Olsztyna"Data: 2016-02-22

Program Rodzina 500+

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lutego 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa wprowadza świadczenie wychowawcze związane z wychowywaniem dzieci, tzw. "Program Rodzina 500+".

W Olsztynie obsługą Programu Rodzina 500+ zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Link do podstrony MOPS w Olsztynie dotyczący programu Rodzina 500+.

Pliki do pobrania:
Informator Program Rodzina 500+.pdf
Ulotka informacyjna Program Rodzina 500+.pdfData: 2016-02-01

Unieważnione dowody osobiste

Urząd Miasta Olsztyna przypomina, że dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych.

W przypadku odnalezienia zgłoszonego dowodu osobistego nie można się nim posługiwać.Data: 2015-10-14

Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że od dnia 14 października 2015 roku, przyjmowaniem zawiadomień o zgromadzeniach publicznych zajmuje się Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (pokój 321).Strona 1 z 3
2 3 Następna >>
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Aktualności
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2010-06-10 11:18:04
Wytworzył informację: Piotr Pabijanek
Data wytworzenia: 2010-06-10
Ostatnio modyfikował: Administrator
Data modyfikacji: 2010-06-15