• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Redakcja BIP


Adres redakcji: Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Zasady prowadzenia BIP Urzędu Miasta Olsztyna określa Zarządzenie Prezydenta Olsztyna:

Skład zespołu redakcyjnego BIP


Administratorzy systemu:
1. Arkadiusz Brzoskowski, Wydział Informatyki, 89 527-31-11, wew. 708, e-mail: brzoskowski.arkadiusz@olsztyn.eu
2. Karol Tabaka, Wydział Informatyki, 89 527-31-11, wew. 709, e-mail: tabaka.karol@olsztyn.eu

Koordynator merytoryczny:
Mirosław Sokolnicki, Wydział Organizacji i Kadr, 89 527-31-11, wew. 486, e-mail:
bip@olsztyn.eu lub sokolnicki.miroslaw@olsztyn.eu

Redaktorzy BIP w komórkach organizacyjnych:

Biuro ds. Obsługi Prawnej (e-mail: radcowie@olsztyn.eu)
1. Marzena Rudnicka-Dudziak, tel. 89 527-31-11, wew. 343

Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego (e-mail: komunikacjaspoleczna@olsztyn.eu):
1. Tomasz Hajny, 89 527-31-11, wew. 512
2. Bartosz Kamiński, 89 527-31-11, wew. 514
3. Marcin Kierul, 89 527-31-11, wew. 419

Biuro Kontroli
(e-mail: kontrola@olsztyn.eu):
1. Zbigniew Korzeniewski, 89 527-31-11, wew. 219
2.
Anna Krzykowska, 89 527-31-11, wew. 220
3. Jowita Kucharska, 89 527-31-11, wew. 219
4
Barbara Olszewska, 89 527-31-11, wew. 220
5. Wiesława Przesmycka, 89 527-31-11, wew. 221
6. Jerzy Tomaszewicz, 89 527-31-11, wew. 221

Biuro Obsługi Klienta (e-mail: sprawyobywatelskie@olsztyn.eu):
1.
Barbara Jeziorska, 89 527-31-11, wew. 386
2. Magdalena Kaleta, 89 527-31-11, wew. 329
3. Arkadiusz Kawka, 89 527-31-11, wew. 390
4. Ewa Kurt, 89 527-31-11, wew. 434
5. Joanna Łukasiak, 89 527-31-11, wew. 455
6.
Agnieszka Radzka, 89 527-31-11, wew. 359

Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (e-mail: switkowski.andrzej@olsztyn.eu)
1. Andrzej Świtkowski, 89 527-31-11, wew. 427

Biuro Promocji (e-mail: promocja@olsztyn.eu)
1. Katarzyna Winter, 89 527-31-11, wew. 394
2. Anna Wolak, 89 527-31-11, wew. 394

Biuro Rady Miasta (e-mail: radamiasta@olsztyn.eu):
1. Lidia Dawid,
89 527-31-11, wew. 443
2. Jakub Siudziński, 89 527-31-11, wew. 421

3.
Aleksandra Witkowska, 89 527-31-11, wew. 442

Biuro Sportu i Rekreacji (e-mail: sport@olsztyn.eu)
1.
Joanna Kurowska, 89 535-32-10, wew. 67
2. Daniel Rudszewski, 89 535-32-10, wew. 12

Jednostka Realizująca Projekt I (e-mail: jrp1@olsztyn.eu):
1. Marcin Gędzior, tel. 89 535-32-10, wew. 56

Jednostka Realizująca Projekt V  (e-mail: jrp5@olsztyn.eu)
1. Monika Bralska, 89 527-31-11, wew. 451
2. Anna Luśnia, 89 527-31-11, wew. 451

Jednostka Realizująca Projekt VI (e-mail: jrp6@olsztyn.eu)
1. Agnieszka Falkowska, 89 535-32-10, wew. 63
2. Marta Langowska, 89 535-32-10, wew. 63

Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej i oceny ryzyka (e-mail: kotwa.krystyna@olsztyn.eu)
1. Krystyna Kotwa, tel. 89 527-31-11, wew. 463

Urząd Stanu Cywilnego
(e-mail: usc@olsztyn.eu):
1. Magdalena Bauer-Rojna, tel. 89 527-31-11, wew. 363
2. Magda Heliak, 89 527-31-11, wew. 363
3. Marzena Kapłon, 89 527-31-11, wew. 452

Wydział Administracyjno-Gospodarczy (e-mail: administracja@olsztyn.eu)
1. Elżbieta Kierul, 89 527-31-11, wew. 505
2. Sebastian Motus, 89 527-31-11, wew. 392
3. Ewa Piszewska-Pepel, 89 527-31-11, wew. 392
4. Justyna Piziur, 89 527-31-11, wew. 307

Wydział Budżetu (e-mail: budzet@olsztyn.eu):
1. Aneta Arcipowska, 89 527-31-11, wew. 494
2. Paulina Borucka, 89 527-31-11, wew. 511
3. Małgorzata Głębocka, 89 527-31-11, wew. 415
4. Danuta Gemzała, 89 527-31-11, wew. 470
5. Judyta Gołaś, 89 527-31-11, wew. 492
6. Dominika Klimkowska, 89 527-31-11, wew. 382
7. Aneta Howara, 89 527-31-11, wew. 492
8. Katarzyna Jurczyk, 89 527-31-11, wew. 415
9. Elżbieta Kuber, 89 527-31-11, wew. 321
10. Mariola Latanowicz, 89 527-31-11, wew. 209
11. Joanna Martul, 89 527-31-11, wew. 321
12. Ewa Melzacka, 89 527-31-11, wew. 415
13. Monika Michalewicz, 89 527-31-11, wew. 321
14. Elżbieta Stachelek, 89 527-31-11, wew. 312
15. Magdalena Stankiewicz, 89 527-31-11, wew. 382
16. Anna Staśkiewicz, 89 527-31-11, wew. 321
17. Magdalena Szczech-Grabowska, 89 527-31-11, wew. 209
18. Anna Tomaszewska, 89 527-31-11, wew. 312
19. Anna Zimińska, 89 527-31-11, wew. 511

Wydział Edukacji (e-mail: edukacja@olsztyn.eu):
1. Krzysztof Bartnikowski, 89 535-32-10, wew. 21
2. Anna Majewska, 89 535-32-10, wew. 35
3. Leszek Piskorski, 89 535-32-10, wew. 46

Wydział Finansów (e-mail: finanse@olsztyn.eu):
1. Zbigniew Chrostowski, 89 527-31-11, wew. 413
2. Marlena Kacperska, 89 535-99-04, wew. 20
3. Monika Sypko, 89 527-31-11, wew. 560

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (e-mail: geodezja@olsztyn.eu):
1. Bartosz Biełło, 89 527-31-11, wew. 436
2. Magdalena Duchnowska, 89 527-31-11, wew. 459
3. Teresa Gomułka, 89 527-31-11, wew. 436

Wydział Informatyki (e-mail: informatycy@olsztyn.eu)
1. Arkadiusz Brzoskowski, 89 527-31-11, wew. 708
2. Karol Tabaka, 89 527-31-11, wew. 709

Wydział Inwestycji Miejskich (e-mail: inwestycje@olsztyn.eu):
1. Ewa Błaszkiewicz, 89 527-31-11, wew. 399
2. Jarosław Dąbrowski 89 527-31-11, wew. 429
3. Grażyna Gajewska, 89 527-31-11, wew. 387
4. Piotr Juraniec, 89 527-31-11, wew. 360
5. Izabela Karwowska, 89 527-31-11, wew. 361
6. Sylwia Kotowska, 89 527-31-11, wew. 313
7. Andrzej Krukowski, 89 527-31-11, wew. 429
8. Ewa Łaszuk, 89 527-31-11, wew. 253
9. Grażyna Pieńczuk, 89 527-31-11, wew. 438
10. Monika Stolarczyk, 89 527-31-11, wew. 499
11. Anna Suter-Ostrowska, 89 527-31-11, wew. 361
12. Małgorzata Walasiewicz, 89 527-31-11, wew. 260
13. Urszula Wołkowicka-Klimaszewska, 89 527-31-11, wew. 361

Wydział Komunikacji (e-mail: komunikacja@olsztyn.eu):
1. Małgorzata Czarniawska, 89 535-99-04, wew. 44
2. Katarzyna Kostrzewa-Stabryła, 89 535-99-04, wew. 33
3. Jacek Tomala, 89 535-99-04, wew. 33

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków (e-mail: kultura@olsztyn.eu):
1. Tadeusz Prusiński, 89 527-31-11, wew. 327
2. Katarzyna Rutkowska, 89 527-31-11, wew. 545
3. Izabela Sowa-Dudulewicz, 89 527-31-11, wew. 547
4. Urszula Ulatowska, 89 527-31-11, wew. 545
5. Leszek Wawrykiewicz, 89 527-31-11, wew. 545
6. Anna Wolęcka, 89 527-31-11, wew. 341

Wydział Organizacji i Kadr (e-mail: organizacja@olsztyn.eu)::
1. Paweł Dorosz, 89 527-31-11, wew. 509
2. Katarzyna Kocan-Gromadzińska, 89 527-31-11, wew. 353
3. Krystyna Kulus-Bober, 89 527-31-11, wew. 515
4. Halina Przybyłowska, 89 527-31-11, wew. 308
5. Beata Sierańska-Fengler, 89 527-31-11, wew. 524
6. Mirosław Sokolnicki, 89 527-31-11, wew. 486
7. Małgorzata Świdzińska, 89 527-31-11, wew. 516
8. Ewa Tracewicz-Gieroim, 89 527-31-11, wew. 389
9. Sabina Urbanowicz, 89 527-31-11, wew. 353
10. Jadwiga Wasilewska, 89 527-31-11, wew. 349

11. Agata Wyszyńska, 89 527-31-11, wew. 524
12. Elżbieta Żmijewska, 89 527-31-11, wew. 308

Wydział Podatków i Opłat
(e-mail: podatki@olsztyn.eu):
1. Marta Frej-Bartniczuk, 89 527-31-11, wew. 232
2. Katarzyna Łozowska, 89 527-31-11, wew. 216
3. Lidia Smyk, 89 527-31-11, wew. 519
4. Julia Terlecka, 89 527-31-11, wew. 229

Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych (e-mail: ngo@olsztyn.eu):
1. Magdalena Jasińska,
89 535-32-10, wew. 79
2. Marta Jarosławska, 89 535-32-10, wew. 27
3. Monika Michniewicz, 89 535-32-10, wew. 27
4. Sylwia Rembiszewska-Piątek, 89 535-32-10, wew. 26
5. Elżbieta Stachurska, 89 535-32-10, wew. 70
6. Anna Woźniak-Szczepkowska,
89 535-32-10, wew. 79

Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa (e-mail: rm@olsztyn.eu):
1. Anna Nowak, 89 527-31-11, wew. 331
2. Anna Pawelec, 89 527-31-11, wew. 331
3. Joanna Prusik, 89 527-31-11, wew. 417
4.
Małgorzata Warnel, 89 527-31-11, wew. 337
5. Krzysztof Żmuda, 89 527-31-11, wew. 362

Wydział Środowiska (e-mail: ochronasrodowiska@olsztyn.eu):
1. Mirosława Chodkowska, 89 527-31-11, wew. 225
2. Joanna Choromańska, 89 527-31-11, wew. 201
3.
Nadia Freitag-Dragun, 89 527-31-11, wew. 202
4. Katarzyna Tawkin, 89 527-31-11, wew. 202

Wydział Zamówień Publicznych (e-mail: przetargi@olsztyn.eu):
1. Jolanta Chlubicka, 89 527-31-11, wew. 461
2. Marcin Kozłowski, 89 527-31-11, wew. 403
3. Iwona Nowacka, 89 527-31-11, wew. 460
4. Andrzej Rodziewicz, 89 527-31-11, wew. 356
5. Barbara Tulibacka, 89 527-31-11, wew. 325
6. Dorota Wardowska-Szubzda, 89 527-31-11, wew. 325

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
(e-mail: kryzys@olsztyn.eu):
1. Paweł Drankowicz, 89 522-24-20
2. Joanna Miller, 89 527-31-11, wew. 414
3. Izabella Rejchenbach, 89 527-31-11, wew. 379

Zespół ds. Pomocy Publicznej (e-mail: pomoc.publiczna@olsztyn.eu)
1. Joanna Banowska, 89 527-31-11, wew. 493

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Redakcja BIP
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2008-10-30 09:50:48
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2008-10-30
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-04-12 08:59:32