• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Redakcja BIP


Adres redakcji: Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Zasady prowadzenia BIP Urzędu Miasta Olsztyna określa Zarządzenie Prezydenta Olsztyna:
Skład zespołu redakcyjnego BIP

Administratorzy systemu:
 1. Karol Tabaka, Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, 89 75 25 867, e-mail: tabaka.karol@olsztyn.eu
 2. Michał Salamucha, Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, 89 75 25 861, e-mail: salamucha.michal@olsztyn.eu

Koordynatorzy merytoryczni (e-mail: bip@olsztyn.eu):

 1. Katarzyna Kocan-Gromadzińska, Wydział Organizacji i Kadr, 89 527-31-11, wew. 353
 2. Olga Walnicka-Kucio, Wydział Organizacji i Kadr, 89-527-31-11, wew. 486


Redaktorzy BIP w komórkach organizacyjnych:


Biuro Prezydenta Miasta (e-mail: zmijewski.boguslaw@olsztyn.eu):

 1. Karolina Kamińska, 89 527-31-11, wew. 514

Biuro Obsługi Klienta (e-mail: sprawyobywatelskie@olsztyn.eu):

 1. Barbara Jeziorska, 89 527-31-11, wew. 386
 2. Ewa Kurt, 89 527-31-11, wew. 434
 3. Arkadiusz Kawka, 89 527-31-11, wew. 390
 4. Agnieszka Radzka, 89 527-31-11, wew. 359
 5. Magdalena Kaleta, 89 527-31-11, wew. 329
 6. Joanna Łukasiak, 89 527-31-11, wew. 455
 7. Karolina Żuk, 89 527-31-11, wew. 424
 8. Tomasz Kosewski, 89 527-31-11, wew. 256

Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej (e-mail: pikula.lukasz@olsztyn.eu):

 1. Łukasz Pikuła, 89 527-31-11, wew. 257

Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (e-mail: switkowski.andrzej@olsztyn.eu)

 1. Andrzej Świtkowski, 89 527-31-11, wew. 427

Biuro ds. Obsługi Prawnej (e-mail: radcowie@olsztyn.eu): 

 1. Marzena Rudnicka-Dudziak, 89 527-31-11, wew. 343

Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego (e-mail: komunikacjaspoleczna@olsztyn.eu):

 1. Tomasz Hajny, 89 527-31-11, wew. 419
 2. Marcin Kierul, 89 527-31-11, wew. 419
 3. Bartosz Kamiński, 89 527-31-11, wew. 514
 4. Kamila Rostkowska-Różacka, 89 527-31-11, wew.514

Biuro Kontroli (e-mail: kontrola@olsztyn.eu):

 1. Barbara Olszewska, 89 527-31-11, wew. 221
 2. Anna Krzykowska, 89 527-31-11, wew. 220
 3. Jowita Kucharska, 89 527-31-11, wew. 219
 4. Anna Czyczyn, 89-527-31-11, wew. 219
 5. Jacek Miłosz, 89 527-31-11, wew. 219
 6. Monika Kozłowska, 89 527-31-11, wew. 220

Audytor Wewnętrzny (e-mail: audytwewnetrzny@olsztyn.eu)

 1. Piotr Garbacz, 89 527-31-11, wew. 384

Biuro Promocji i Turystyki (e-mail: promocja@olsztyn.eu):

 1. Joanna Jedlińska, 89 527-31-11, wew. 396
 2. Katarzyna Winter, 89 527-31-11, wew. 542
 3. Ewa Szemplińska, 89-527-31-11, wew. 394
 4. Anna Pakulska, 89-527-31-11, wew. 394
 5. Agnieszka Pyzel, 89-527-31-11, wew. 542

Biuro Rady Miasta (e-mail: radamiasta@olsztyn.eu):

 1. Aleksandra Witkowska, 89 527-31-11, wew. 442
 2. Lidia Dawid, 89 527-31-11, wew. 443

Biuro Sportu i Rekreacji (e-mail: sport@olsztyn.eu):

 1. Daniel Rudszewski, 89 535-32-10, wew. 12
 2. Joanna Bojarska, 89 535-32-10, wew. 67
 3. Magdalena Stankiewicz, 89 535-32-10, wew.12

Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu:

 1. Grzegorz Matyka, 89 527-31-11, wew. 255

Jednostka Realizująca Projekt I (e-mail: jrp1@olsztyn.eu):

 1. Marcin Gędzior, 89 535-32-10, wew. 56

Jednostka Realizująca Projekt V (e-mail: jrp5@olsztyn.eu):

 1. Anna Luśnia, 89 527-31-11, wew. 451
 2. Sylwia Gałecka, 89 527-31-11, wew. 451

Jednostka Realizująca Projekt VI (e-mail: jrp6@olsztyn.eu):

 1. Agnieszka Falkowska, 89 535-32-10, wew. 63
 2. Marta Langowska, 89 535-32-10, wew. 63

Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej i oceny ryzyka (e-mail: kotwa.krystyna@olsztyn.eu):

 1. Krystyna Kotwa, 89 527-31-11, wew. 463

Urząd Stanu Cywilnego (e-mail: usc@olsztyn.eu):

 1. Magdalena Bauer-Rojna, 89 527-31-11, wew. 363
 2. Magda Heliak, 83 527-31-11, wew. 363
 3. Marzena Kapłon, 89 527-31-11, wew. 452 

Wydział Administracyjno-Gospodarczy (e-mail: administracja@olsztyn.eu):

 1. Marta Frej-Bartniczuk, 89 527-31-11, wew. 508
 2. Justyna Piziur, 89 527-31-11, wew. 307
 3. Sebastian Motus, 89 527-31-11, wew. 392
 4. Elżbieta Kierul, 89 527-31-11, wew. 505, 392
 5. Ewa Piszewska-Pepel, 89 527-31-11, wew. 392
 6. Anna Gorząch, 89 527-31-11, wew. 508

Wydział Budżetu (e-mail: budżet@olsztyn.eu):

 1. Anna Tomaszewska, 89 527-31-11, wew. 209
 2. Justyna Kocińska, 89 527-31-11, wew. 382
 3. Danuta Gemzała, 89 527-31-11, wew. 470
 4. Aneta Arcipowska, 527-31-11, wew. 494
 5. Mariola Latanowicz, 89 527-31-11, wew. 312
 6. Monika Michalewicz, 89 527-31-11, wew. 321
 7. Elżbieta Stachelek, tel. 89 527-31-11, wew. 502
 8. Anna Zimińska, 89 527-31-11, wew. 342
 9. Aneta Howara, 89 527-31-11, wew. 492
 10. Joanna Martul, 89 527-31-11, wew. 321
 11. Elżbieta Kuber, 89 527-31-11, wew. 321
 12. Sylwia Myszka, 89 527-31-11, wew. 502
 13. Patrycja Lenkowska, 89-527-31-11 wew. 511
 14. Katarzyna Piełudź, 89-527-31-11, wew. 415
 15. Małgorzata Głębocka, 89-527-31-11 wew. 492
 16. Ewelina Mochnal, 89 527-31-11 wew. 492
 17. Paweł Bukowski, 89 527-31-11 wew. 415
 18. Barbara Alicja Bryska, 527-31-11 wew. 382
 19. Agnieszka Niecikowska, 527-31-11 wew. 321
 20. Natalia Dawidczyk, 527-31-11 wew. 382

Wydział Edukacji (e-mail: edukacja@olsztyn.eu):

 1. Kinga Wiśniewska, 89 535-32-10 w. 76
 2. Beata Baukrowicz, tel. 89 535-32-10, wew. 62
 3. Leszek Piskorski, 89 535-32-10, wew. 46
 4. Krzysztof Bartnikowski, tel. 89 535-32-10, wew. 21
 5. Jadwiga Wasilewska, 89 535-32-10, wew. 61
 6. Paulina Borucka, 89 535-32-10, wew. 55
 7. Anna Majewska, 89 535 32 10 wew. 35
 8. Małgorzata Czarniawska, 89 535 32 10 wew. 75
 9. Wiesława Przesmycka, 89 535-32-10 wew. 36

Wydział Finansów (e-mail: finanse@olsztyn.eu):

 1. Zbigniew Chrostowski, 89 535 32 10 w. 60
 2. Anna Machaj, 89 527-31-11, wew. 319
 3. Monika Sypko, 89 527-31-11, wew. 560
 4. Marlena Kacperska, 89 535-99-04, wew. 20

Biuro ds. Podatku VAT (e-mail: biurovat@olsztyn.eu):

 1. Krzysztof Żelechowski, 89 527-31-11, wew. 446
 2. Łukasz Knop, 89 527-31-11, wew. 549

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (e-mail: geodezja@olsztyn.eu):

 1. Bartosz Biełło, 89 527-31-11, wew. 436
 2. Teresa Gomułka, 89 527-31-11, wew. 436
 3. Małgorzata Furgała, 89 527-31-11, wew. 247
 4. Anna Wielgosz, 89 527-31-11, wew. 507
 5. Magdalena Duchnowska, 89 527-31-11, wew. 459

Wydział Inwestycji Miejskich (e-mail: inwestycje@olsztyn.eu):

 1. Anna Staśkiewicz, 89 527-31-11, wew. 438
 2. Izabela Karwowska, 89 527 31 11 wew. 481
 3. Monika Stolarczyk, . 89 527-31-11, wew. 499
 4. Grażyna Gajewska, 89 527-31-11, wew. 387
 5. Piotr Juraniec, 89 527-31-11, wew. 360
 6. Jarosław Dąbrowski, 89 527-31-11, wew. 429
 7. Sylwia Kotowska, 89 527-31-11, wew. 258
 8. Małgorzata Walasiewicz, 89 527-31-11, wew. 260
 9. Anna Suter-Ostrowska, 527-31-11, wew. 497
 10. Anna Pisarska, 89 527-31-11, wew. 399
 11. Marcin Dzieliński, 89 527-31-11, wew. 429
 12. Krzysztof Soszyński, 527-31-11, wew. 260
 13. Piotr Lipiński, 89 527-31-11, wew. 361
 14. Bogusław Silski, 89 527-31-11, wew. 554
 15. Monika Sieniuta, 89 527-31-11, wew. 313
 16. Tomasz Kempski, 89 527-31-11, wew. 253
 17. Piotr Krawczyński, 89 527-31-11, wew. 437
 18. Barbara Kubit, 89 527-31-11, wew. 552
 19. Agata Sadowska, 89 527-31-11, wew. 313

Wydział Komunikacji (e-mail: komunikacja@olsztyn.eu):

 1. Jakub Siudziński, 89 535-99-04, wew. 22
 2. Jacek Tomala, 89 535-99-04, wew. 33

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków (e-mail: organizacja@olsztyn.pl):

 1. Urszula Ulatowska, 89 527-31-11, wew. 545
 2. Izabela Sowa-Dudulewicz, 89 527-31-11, wew. 547
 3. Anna Wolęcka, 89 527-31-11, wew. 341
 4. Leszek Wawrykiewicz, 89 527-31-11, wew. 545
 5. Katarzyna Rutkowska, 89 527-31-11, wew. 512
 6. Tadeusz Prusiński, 89 527-31-11, wew. 512
 7. Anna Bobko, 89 527-31-11, wew. 545

Wydział Organizacji i Kadr (e-mail: organizacja@olsztyn.eu):

 1. Katarzyna Kocan-Gromadzińska, 89 527-31-11, wew. 353
 2. Ewa Tracewicz-Gieroim, 89 527-31-11, wew. 389
 3. Elżbieta Żmijewska, 89 527-31-11, wew. 308
 4. Krystyna Kulus-Bober, 89 527-31-11, wew. 515
 5. Halina Przybyłowska, 89 527-31-11, wew. 308
 6. Paweł Dorosz, 89 527-31-11, wew. 308
 7. Agata Wyszyńska, 89 527-31-11, wew. 524
 8. Beata Sierańska-Fengler, tel. 89 527-31-11, wew. 524
 9. Sabina Urbanowicz, 89 527-31-11, wew. 353
 10. Ilona Hołoszkiewicz, 89 527-31-11, wew. 524
 11. Małgorzata Świdzińska, 89 527-31-11, wew. 516
 12. Olga Walnicka-Kucio, 89 527-31-11, wew. 486

Wydział Podatków i Opłat (e-mail: podatki@olsztyn.eu):

 1. Katarzyna Łozowska, 527-31-11, wew. 216, 555
 2. Julia Terlecka, 89 527-31-11, wew. 229
 3. Lidia Smyk, 89 527-31-11, wew. 519
 4. Dominik Drabik, 89 527-31-11, wew. 213
 5. Julita Zalewska, 89 527-31-11
 6. Sylwia Domurad, 89 527-31-11, wew. 249

Wydział Strategii i Funduszy Europejskich (e-mail: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu):

 1. Izabela Meissner, 89 527 31 11, wew. 393
 2. Monika Stankiewicz, 89 527-31-11, wew. 249
 3. Ewa Szóstak, 89 527-31-11, wew. 432

Wydział Środowiska (e-mail: ochronasrodowiska@olsztyn.eu):

 1. Katarzyna Tawkin, 89 527-31-11, wew. 202
 2. Anna Łukaszewicz, 89 527-31-11, wew. 391
 3. Joanna Choromańska, 89 527-31-11, wew. 201, 551

Wydział Urbanistyki i Architektury (e-mail: rm@olsztyn.eu):

 1. Anna Nowak, 89 527-31-11, wew. 331
 2. Joanna Prusik, 89 527-31-11, wew. 417
 3. Anna Pawelec, 89 527-31-11, wew. 331
 4. Krzysztof Żmuda, 89 527-31-11, wew. 350
 5. Joanna Kalita, 89 527-31-11, wew. 488
 6. Marta Kosiewska, 89 527-31-11, wew. 488
 7. Barbara Mordasewicz, 89 527-31-11, wew. 488
 8. Agata Szymańska, 89 527-31-11 wew. 350
 9. Małgorzata Bartyś-Wittke, 89 527-31-11 wew. 362

Wydział Zamówień Publicznych (e-mail: przetargi@olsztyn.eu):

 1. Iwona Nowacka, 89 527-31-11, wew. 460
 2. Barbara Tulibacka, 89 527-31-11, wew. 325
 3. Marcin Kozłowski, 89 527-31-11, wew.403
 4. Jolanta Chlubicka, 89 527-31-11, wew. 461
 5. Andrzej Rodziewicz, 89 527-31-11 wew. 354
 6. Dorota Wardowska-Szubzda, 89 527-31-11 wew. 325
 7. Łukasz Ejświł-Urbanowicz, 89 527-31-11 wew. 272
 8. Joanna Ćwiek, 89 527-31-11 wew. 271

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (e-mail: kryzys@olsztyn.eu):

 1. Joanna Miller, 89-527-31-11, wew. 414
 2. Izabella Rejchenbach, 89 527-31-11, wew. 379

Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych (e-mail: ngo@olsztyn.eu):

 1. Monika Michniewicz, 89 535-32-10, wew. 27
 2. Sylwia Rembiszewska-Piątek, 9 535-32-10, wew. 26
 3. Anna Woźniak-Szczepkowska, 89 535-32-10, wew. 79
 4. Marta Jarosławska, 89 535-32-10, wew. 79
 5. Magdalena Jasińska, 89 535-32-10, wew. 79

Zespół ds. Pomocy Publicznej (e-mail: pomoc.publiczna@olsztyn.eu):

 1. Joanna Banowska, 89 527-31-11, wew. 493

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Redakcja BIP
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2008-10-30 09:50:48
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2008-10-30
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Karol Tabaka
Data modyfikacji: 2019-09-25 13:02:04