UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
PDF, 129,47 KB metryczka
DOC, 123.5 KB metryczka
DOC, 44.5 KB metryczka
DOC, 29.5 KB metryczka
DOC, 43.5 KB metryczka
DOC, 29.5 KB metryczka
DOC, 41 KB metryczka
DOC, 46 KB metryczka
PPT, 1,13 MB metryczka
DOC, 29 KB metryczka
DOC, 36 KB metryczka
DOC, 36 KB metryczka
DOC, 23 KB metryczka
DOC, 25 KB metryczka
DOC, 65,20 KB metryczka
DOC, 157 KB metryczka
PDF, 33,82 MB metryczka
DOC, 29 KB metryczka
DOC, 36 KB metryczka
DOC, 23 KB metryczka
DOC, 24.5 KB metryczka
DOC, 25 KB metryczka
DOC, 29.5 KB metryczka
DOCX, 35,51 KB metryczka
DOC, 75.5 KB metryczka
DOC, 78 KB metryczka
DOC, 68 KB metryczka
DOC, 26 KB metryczka
PDF, 150,14 KB metryczka
DOC, 35.5 KB metryczka
DOC, 29.5 KB metryczka
DOC, 29.5 KB metryczka
DOC, 63 KB metryczka
PPT, 1,14 MB metryczka
DOC, 30 KB metryczka
DOC, 24 KB metryczka
DOC, 24.5 KB metryczka
DOC, 29.5 KB metryczka
DOC, 26.5 KB metryczka
DOCX, 34,10 KB metryczka
DOC, 61,34 KB metryczka
DOC, 75 KB metryczka
DOC, 77 KB metryczka