UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
application/force-download, 25.5 KB metryczka
DOC, 152.5 KB metryczka
DOC, 22.5 KB metryczka
DOC, 23.5 KB metryczka
DOC, 121.5 KB metryczka
DOC, 25 KB metryczka
DOC, 136 KB metryczka
DOC, 577.5 KB metryczka