UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
DOC, 98.5 KB metryczka
DOC, 122.5 KB metryczka
DOC, 187.5 KB metryczka
DOC, 187.5 KB metryczka
DOC, 340.5 KB metryczka
DOC, 223 KB metryczka
DOC, 112 KB metryczka
DOC, 468.5 KB metryczka
DOC, 122 KB metryczka
DOC, 320 KB metryczka
DOC, 204.5 KB metryczka
DOC, 930 KB metryczka
DOC, 327 KB metryczka
DOC, 304.5 KB metryczka
DOC, 180.5 KB metryczka
DOC, 599 KB metryczka
DOC, 503 KB metryczka
DOC, 444 KB metryczka
DOC, 573.5 KB metryczka
DOC, 526.5 KB metryczka
DOC, 557 KB metryczka
DOC, 515 KB metryczka
DOC, 511 KB metryczka
DOC, 759.5 KB metryczka