UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o przesunięciu terminu wyznaczonego postanowieniem z dnia 16.10.2020r., znak: UA.6740.701.2019 na uzupełnienie nieprawidłowości w złożonej dokumentacji budowlanej dotyczącej inwestycji przy ul. Armii Krajowej w Olsztynie, na fragmentach działek Nr geod. 14/24, 15/10, obr. 55.
Wprowadził do BIP: Anna Nowak
Data udostępnienia: 2021-03-02 13:20:58
Wytworzył: Justyna Jakubowska
Data wytworzenia: 2021-03-02
Odpowiedzialny: Anna Nowak
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2021-03-02 13:22:20