UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXIX/499/21
Data podjęcia: 13-01-2021
Data opublikowania: 26-01-2021
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2021 roku, poz. 386
Data wejścia w życie: 10-02-2021
Tytuł Uchwały:

zmieniającej uchwałę Nr XXX/358/08 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXIX/499/21 zmieniającej uchwałę Nr XXX/358/08 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2021-01-07 15:50:49
Wytworzył: Elżbieta Skaskiewicz
Data wytworzenia: 2021-01-07
Odpowiedzialny: Elżbieta Skaskiewicz
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2021-01-26 12:18:21