UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.358.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - oferta na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Data wpływu: 2020-12-30

Data odpowiedzi: 2021-01-11

Treść wniosku:
Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429), wobec zamieszczonej informacji publicznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w przedmiocie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania pn.: „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej”, wnoszę o udostępnienie oferty X (prowadzenie dwóch punków nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji przy ul. Turowskiego), która wybrana została w ramach postępowania konkursowego na prowadzenie przez organizację pozarządową dwóch Punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2021 r, w Olsztynie wraz z załącznikami.
SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:
- pliki komputerowe - skany w/w dokumentów (w jednym z formatów: PDF, GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG, ewentualnie skompresowane do formatu ZIP, RAR, TAR, GZ)
PRZEKAZANIE INFORMACJI: - w formie elektronicznej

Treść odpowiedzi:
DOC, 88 KB metryczka
DOC, 85 KB metryczka
PDF, 17,25 MB metryczka
PDF, 2,46 MB metryczka
PDF, 1,12 MB metryczka
PDF, 2,04 MB metryczka
PDF, 1,46 MB metryczka
PDF, 1,52 MB metryczka
PDF, 225,39 KB metryczka
PDF, 8,88 MB metryczka
PDF, 1,92 MB metryczka
PDF, 876,21 KB metryczka
PDF, 1,04 MB metryczka
PDF, 1,15 MB metryczka
PDF, 693,73 KB metryczka
PDF, 192,70 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.358.2020 Wniosek - oferta na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2021-01-04 13:55:43
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-12-30
Odpowiedzialny: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2023-03-17 11:38:27