UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.357.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - inwestycja drogowa - Pstrowskiego/Wyszyńskiego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-12-29

Data odpowiedzi: 2021-01-04

Treść wniosku:
X  prosi o udostępnienie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr Nr 1/2020 znak UA.6740.38.2020 z dnia 23.06.2020 r. w związku z ogłoszonym przetargiem na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Pstrowskiego/Wyszyńskiego w Olsztynie.
Proszę o wyjaśnienie, w jakim zakresie ogranicza ona korzystanie z działki 104-51/4 zgonie z zapisem w ogłoszeniu na zbycie działek nr 104-49/14 oraz 104/51/4.
Informację proszę udostępnić w formie skanu.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 66,04 KB metryczka
PDF, 1,56 MB metryczka
PDF, 1,35 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.357.2020 Wniosek - inwestycja drogowa - Pstrowskiego/Wyszyńskiego
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2021-01-04 13:50:15
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-12-29
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2023-03-17 11:46:11