UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.356.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - uczniowie - kształcenie na odległość

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2020-12-29

Data odpowiedzi: 2021-01-07

Treść wniosku:
Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1429) Helsińska Fundacja Praw Człowieka, w związku z przedłużającym się zawieszeniem zajęć stacjonarnych w szkołach oraz mając na uwadze konstytucyjnie gwarantowane prawo do powszechnego i równego dostępu do edukacji, zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji w następującym zakresie:
1. Czy w Państwa mieście odnotowano przypadki uczniów, z którymi szkoły utraciły kontakt w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych i przejściem na tryb kształcenia na odległość?
2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi napytanie numer 1, jak liczna jest rzeczona grupa?

Prosimy o udzielenie odpowiedzi drogą mailową

Treść odpowiedzi:
DOC, 89 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.356.2020 Wniosek - uczniowie - kształcenie na odległość
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2021-01-04 13:44:08
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-12-18
Odpowiedzialny: Anida Kinga Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2021-01-12 15:58:53