UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.355.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - dokumentacja nieruchomości położonej przy ul. Głowackiego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-12-23

Data odpowiedzi: 2021-01-04

Treść wniosku:
Wnoszę o udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej o:
przesłanie w formie skanów na mój adres e-mail wszystkich decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w treści art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z załącznikami (analiza urbanistyczna oraz mapa) wydanych przez tutejszy urząd dla nieruchomości położonej w Olsztynie będącej aktualnie przedmiotem przetargu ograniczonego o numerze 112/9 oraz 130/3 obręb 109 położonej przy ul. Głowackiego 27 i 27A

Treść odpowiedzi:
DOC, 221 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.355.2020 Wniosek - dokumentacja nieruchomości położonej przy ul. Głowackiego
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2021-01-04 13:37:37
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-12-23
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2021-01-07 12:36:06