UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.354.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - Jezioro Żbik - interpelacje, wystąpienia, uchwały

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2020-12-23

Data odpowiedzi: 2021-01-04

Treść wniosku:
Działając w imieniu mojego Mocodawcy X , powołując się na udzielone pełnomocnictwo, które przedkładam w załączeniu, niniejszym, na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ust. 1 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. m), w oparciu o informacje medialne (vide: wydruk artykułu prasowego pt. „Co dalej  z przejęciem jeziora Żbik”), wnoszę o udostępnienie w formie skanu na adres mailowy :
1. Treści interpelacji skierowanej przez Pana Przewodniczącego Rady Miasta w Olsztynie
do Prezydenta Miasta w sprawie Jeziora Żbik.
2. Informacji, czy kwestia własności Jeziora Żbik była przedmiotem wystąpień / rozmów / ustaleń / uchwał na posiedzeniach Rady Miasta Olsztyna, a jeśli tak - wnoszę o przesłanie protokołów z tych posiedzeń Rady Miasta Olsztyn, a w przypadku, gdyby kwestia ta była przedmiotem uchwał - wnoszę również o przesłanie tych uchwał.
3. Informacji, czy Miasto Olsztyn wszczynało procedurę wezwania do ujawnienia się właściciela Jeziora Żbik.

Treść odpowiedzi:
DOC, 94.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Ok.1431.354.2020 Wniosek - Jezioro Żbik - interpelacje, wystąpienia, uchwały
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2021-01-04 13:14:44
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-12-01
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2021-01-05 10:15:52