UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.353.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-12-22

Data odpowiedzi: 2021-01-04

Treść wniosku:
Dot.: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na rozbudowę linii tramwajowych w Olsztynie. Wykonawca X., działając na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwraca się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji:
• odwołań wniesionych w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. odwołań wniesionych na dokonany przez Zamawiającego wybór najkorzystniejszej oferty-wybór dokonany w dniu 17.08.2020 r. (nr dokumentu 84214.08.2020-W) oraz wybór dokonany w dniu 04.12.2020 r. (nr dokumentu 117812.12.2020-W).
Żądane dokument wraz z załącznikami proszę przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Treść odpowiedzi:
PDF, 239,54 KB metryczka
PDF, 217,84 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.353.2020 Wniosek - rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-12-31 11:44:04
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-12-22
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2023-03-17 12:15:13