UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym


Nazwa postępowania:   Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie
     
Znak sprawy:   ZP.271.1.38.2020.a
     
Tryb zamówienia:   Przetarg nieograniczony
     
Rodzaj zamówienia:   roboty budowlane
     
Termin składania ofert/wniosków:   30-03-2021
      
Identyfikator postępowania:   Gmina Olsztyn wdrożyła elektroniczne narzędzie służące do realizacji zamówień publicznych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia podlegające przepisom art. 10a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
      
    https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Link do postępowania znajduje się w zakładce dokumenetacja techniczna

 
Dokumentacja postępowania w załącznikach:

Dokumentacja techniczna

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: 38/2020 Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Iwona Nowacka
Data udostępnienia: 2020-12-24 12:35:37
Wytworzył: Iwona Nowacka
Data wytworzenia: 2020-12-24
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Iwona Nowacka
Data modyfikacji: 2021-03-10 15:01:34