UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.352.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę - budynek 8 (Tęczowy Las)

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-12-22

Data odpowiedzi: 2020-12-29

Treść wniosku:
Na podstawie z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit a) w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j z dnia 2019.07.31), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę budynku wybudowanego przez inwestora X w ramach inwestycji:
  "Osiedle Tęczowy Las Budynek 8, obejmującego budowę pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości stanowiącej działki gruntu 33/45 z obrębu Bartąg, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1O/00153221/5, położonych w Bartągu wraz z garażem podziemnym i miejscami postojowymi na terenie nieruchomości, ciągami pieszymi i jezdnymi oraz zagospodarowaniem terenu, przyłączami uzbrojenia terenu (przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przy kanalikami), których lokalizacja została określona w uzgodnieniu ZUDP, budowy drogi gminnej — lokalnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na obszarze 1 KL MPZP. ”

Proszę o telefoniczne lub mailowe poinformowanie o wysokości należnej opłaty za wydanie powyższej kopii.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 66,32 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.352.2020 Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę - budynek 8 (Tęczowy Las)
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-12-23 08:36:22
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-12-16
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-12-29 14:56:19