UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.351.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę - budynek 6 (Tęczowy Las)

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-12-21

Data odpowiedzi: 2020-12-29

Treść wniosku:
Na podstawie z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit a) w zw. z art. 12 ust. 1 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j z dnia 2019.07.31), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej
poprzez przesłanie kopii decyzji na budowę budynku wybudowanego przez inwestora  X w ramach inwestycji :
budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego oznaczonego jako budynek nr 6 i zlokalizowanego na działce  nr 335/78, obręb Bartąg, gmina Stawiguda, położonej w Bartągu przy ul. Tęczowy Las, obręb ewidencyjny Bartąg, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00082526/4, który zostanie wybudowany w ramach osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego pod nazwą "Tęczowy Las" o łącznej powierzchni użytkowej ujętej w projekcie wynoszącej 6.743,86 m2, przy czym powierzchnia użytkowa mieszkalna -6.157 m2 PUM powierzchnia usługowa — 586,66 m2 PUU wraz z zagospodarowaniem terenu, komórkami lokatorskimi o łącznej powierzchni 70,99 m2, garażem podziemnym obejmującym 97 miejsc postojowych, parkingiem naziemnym obejmującym 63 miejsca postojowe, drogą wewnętrzną, małą architekturą i infrastrukturą na działce poprzez budowę przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, węzłów cieplnych ”.

Proszę o telefoniczne lub mailowe poinformowanie o wysokości należnej opłaty za wydanie powyższej kopii.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 66,30 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.351.2020 Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę - budynek 6 (Tęczowy Las)
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-12-23 08:20:46
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-12-16
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-12-29 14:51:28