UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.350.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - tereny pod farmy fotowoltaiczne

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2020-12-21

Data odpowiedzi: 2020-12-29

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: Informacje o terenie jakim gmina dysponuje, który spełnia poniższe warunki:
1. Powierzchnia minimum 1,2 ha w jednym kawałku (może być kilka sąsiadujących ze sobą działek).
2. Klasa gruntu - IV, V bądź gorsza lub nieużytek rolny.
3. Działka nie może znajdować się na terenie parku narodowego, obszaru chronionego, ani nie może to być teren zalewowy.
4. Teren nie może być zalesiony, nie może być wykorzystywany na boisko piłkarskie, cmentarz.
5. Teren płaski lub nachylony na południe.
6. Miejscowy plan zagospodarowania terenu ( o ile jest) nie wyklucza utworzenia na nim farmy fotowoltaicznej.
7. Szerokość działki minimum 50m.

Dla każdego terenu, który spełnia ww kryteria proszę o podanie informacji, które zawiera tabela z załącznika. Jeśli działek spełniających kryteria jest więcej niż przewiduje tabela, proszę o dodanie niezbędnej ilości wierszy do tabeli.

Poszukujemy terenów pod farmy fotowoltaiczne i o informacje o takich terenach nam chodzi. Proszę o przekazanie ww informacji w tabeli w formie elektronicznej, odpowiadając na poniższego maila. Jeśli nie dysponujecie Państwo terenem spełniającym warunki, proszę w treści maila odpisać tylko, że nie dysponujecie takimi terenami.

Treść odpowiedzi:
PDF, 378,27 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.350.2020 Wniosek - tereny pod farmy fotowoltaiczne
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-12-22 09:57:56
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-12-20
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Magdalena Duchnowska
Data modyfikacji: 2020-12-30 10:06:16