UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.349.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - lokale eksmisyjne - umowy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2020-12-21

Data odpowiedzi: 2020-12-29

Treść wniosku:
W ramach dostępu do informacji publicznej przekazanie mi na mój wniosek dokładnych danych dotyczących niżej wskazanego zakresu.
1. Z którymi zarządami spółdzielni mieszkaniowych Urząd Miasta Olsztyna zawarł umowy bądź inaczej nazwane równoważne obustronne akty dotyczące udostępniania mieszkań w SM po wyrokach o eksmisję w spółdzielniach w sytuacji braku wolnych lokali w zasobach miasta-gminy?
a/ Proszę podać dane identyfikujące te akty /data zwarcia, nr, data ostatnich aneksów/.
2. Zwracam się także o udostępnienie mi aktualnie obowiązujących umów z największymi czterema spółdzielniami: Pojezierze, Jaroty, Kormoran oraz z Olsztyńską SM.
a/ Mogę osobiście zgłosić się do biura UM celem wglądu i ewentualnego samodzielnego skopiowania dokumentów lub można mi dosłać w wygodnej dla Państwa formie - kopia bądź skan.

Treść odpowiedzi:
Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana wnioski z dnia 21.12.2020 r. dotyczące udostępnienia informacji publicznej w sprawach mieszkań z zasobów spółdzielni mieszkaniowych, zawiadamiam że Urząd Miasta Olsztyna nie posiada wyżej wymienionej informacji.
W sprawach, które Pana interesują proponuję zwrócić się do Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, tel. 89 533 36 26, 89 526 28 32, e-mail: zlibk@zlibk.olsztyn.pl.

Z poważaniem

Sekretarz Miasta

Stanisław Gorczyca
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.349.2020 Wniosek - lokale eksmisyjne - umowy
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-12-22 09:48:08
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-12-20
Odpowiedzialny: Ryszard Kuć
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2021-01-14 14:52:51