UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.348.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - lokale eksmisyjne

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Z.I

Data wpływu: 2020-12-21

Data odpowiedzi: 2020-12-29

Treść wniosku:
W ramach dostępu do informacji publicznej przekazanie mi na mój wniosek dokładnych danych dotyczących udostępniania przez spółdzielnie mieszkaniowe mieszkań po wyrokach o eksmisję w spółdzielniach w sytuacji braku wolnych lokali w zasobach miasta-gminy oddzielnie odnośnie każdej czterech największych SM: Pojezierze, Jaroty, Kormoran oraz Olsztyńska SM:
1. Łączna liczba takich mieszkań w poszczególnych SM w roku 2019 i oddzielnie w 2020.
a) Liczba tak dokonanego udostępnienia mieszkań w roku 2019 i oddzielnie w 2020 roku.
2. Liczba mieszkań zwolnionych w poszczególnych spółdzielniach w roku 2019 i oddzielnie w 2020 wskutek przekwaterowania użytkowników z zasobów SM do zasobów miasta - gminy.
3. Aktualna liczba wniosków miasta - gminy nadal oczekujących na udostępnienie mieszkań w poszczególnych SM po wyrokach o eksmisję.
4. Wykaz adresów mieszkań będących wykorzystywanych aktualnie przez użytkowników jako lokale po wyrokach o eksmisję w poszczególnych SM, wraz z datami stosownych aktów realizacyjnych pomiędzy Urzędem Miasta a zarządami SM.

Treść odpowiedzi:
Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana wnioski z dnia 21.12.2020 r. dotyczące udostępnienia informacji publicznej w sprawach mieszkań z zasobów spółdzielni mieszkaniowych, zawiadamiam że Urząd Miasta Olsztyna nie posiada wyżej wymienionej informacji.

W sprawach, które Pana interesują proponuję zwrócić się do Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, tel. 89 533 36 26, 89 526 28 32, e-mail: zlibk@zlibk.olsztyn.pl.

Z poważaniem

Sekretarz Miasta

Stanisław Gorczyca

                                                                                                                                                                 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.348.2020 Wniosek - lokale eksmisyjne
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-12-22 09:37:31
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-12-20
Odpowiedzialny: Ryszard Kuć
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2020-12-29 15:24:17