UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.347.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - dostawa narzędzi, elektronarzędzi oraz materiałów pomocniczych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-12-18

Data odpowiedzi: 2020-12-31

Treść wniosku:
Szanowni Państwo, działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.), w związku wątpliwościami co do prawidłowości przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie
całej dokumentacji niniejszego postępowania o zamówienie publiczne, w szczególności dokumentacji z szacowania wartości zamówienia (wraz ze skanami ofert branych do szacunku, zrzutami cenników etc.), założeń projektowych dotyczących przedmiotu zamówienia, protokołu z postępowania ZP-PN wraz z załącznikami oraz pozostałej dokumentacji postępowania dotyczących:
1. Postępowanie o zamówienie publiczne:
Dostawa narzędzi i elektronarzędzi oraz materiałów pomocniczych do Regionalnego Magazynu Kryzysowego w Olsztynie przetarg nieograniczony na ZP.271.1.31.2020.a
Jako formę realizacji niniejszego wniosku wskazuję udostępnienie do wglądu ww. dokumentacji w formie skanów całej ww. dokumentacji. Z uwagi na wpływ udzielonych informacji publicznych na toczące się postępowanie o zamówienie publiczne (ZP.271.1.31.2020.a), jego prawidłowość i wynik, proszę o niezwłoczne rozpoznanie niniejszego wniosku. Mając na uwadze art. 2 ust. 2 ww. ustawy niniejszy wniosek nie wymaga uzasadnienia (wykazania) interesu faktycznego lub prawnego, nie podlega również wyłączeniom wynikającym z art. 5 ustawy.

Treść odpowiedzi:
PDF, 340,90 KB metryczka
PDF, 553,87 KB metryczka
PDF, 5,02 MB metryczka
PDF, 612,78 KB metryczka
PDF, 653,00 KB metryczka
ZIP, 28,83 MB metryczka
PDF, 5,85 MB metryczka
PDF, 1,10 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.347.2020 Wniosek - dostawa narzędzi, elektronarzędzi oraz materiałów pomocniczych
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-12-21 15:24:26
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-12-18
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Iwona Nowacka
Data modyfikacji: 2020-12-31 12:56:21