UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.346.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - potwierdzenie doświadczenia inżyniera kontraktu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-12-18

Data odpowiedzi: 2020-12-28

Treść wniosku:
Dotyczy: Informacja publiczna - potwierdzenie doświadczenie p. x
Zgodnie z ustawą DZ.U. 2001 o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o potwierdzenie poniższych danych dotyczących p. x pn.: Budowa drogi nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)
• Stanowisko: Inżynier Kontraktu
• Inwestor/Zamawiający: Gmina Olsztyn
• rodzaj zadania (budowa/przebudowa/remont Obiektu Budowlanego): budowa • wartość Kontraktu: 64,5mln PLN netto • Kontrakt (Umowa) realizowana była w oparciu o warunki FIDIC oraz wskazanie:
• daty wystawienia Świadectwa Przejęcia lub końcowego Protokołu odbioru robót lub dokumentu równoważnego (dla zadań, dla których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia)
• Okresu trwania nadzoru nad Kontraktem
• Okresu pełnienia funkcji na w/w stanowisku Proszę o przesłanie informacji na temat dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia sprawowania funkcji przez p. x


Treść odpowiedzi:
DOC, 51 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.346.2020 Wniosek - potwierdzenie doświadczenia inżyniera kontraktu
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-12-21 09:49:11
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-12-18
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Marcin Gędzior
Data modyfikacji: 2020-12-28 11:51:11