UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.344.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-12-17

Data odpowiedzi: 2020-12-22

Treść wniosku:
Zwracam się prośbą o przesłania informacji z otwarcia ofert z wyszczególnieniem cen jednostkowych, [mogą to być skany ofert] dotyczącego postępowania/złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert na zadanie pn.: na zadanie pn. „ Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku".
Treść odpowiedzi:
PDF, 178,87 KB metryczka
PDF, 483,56 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.344.2020 Wniosek - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-12-18 12:05:54
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-12-17
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2020-12-23 15:21:16