UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.343.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - Bilet aglomeracyjny MOF Olsztyna - analiza uwarunkowań

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2020-12-16

Data odpowiedzi: 2020-12-30

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), w związku przekazaniem przez wykonawcę 1 etapu dokumentu tj. Analizy uwarunkowań prawnych wyboru modelu zarządzania systemem w ramach zadania.
Analiza uwarunkowań wprowadzenia systemu pn. „Bilet aglomeracyjny MOF Olsztyna" zwracam się z prośbą o udostępnienie opracowanej Analizy uwarunkowań prawnych wyboru modelu zarządzania systemem wraz ze wszystkimi załącznikami, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami do postępowania dokument powinien być przesłany do Państwa w dniu dzisiejszym.
Proszę o udostępnienie ww. informacji w formie plików pdf lub doc. drogą elektroniczną na adres e-mail

Treść odpowiedzi:
DOC, 83 KB metryczka
PDF, 574,58 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.343.2020 Wniosek - Bilet aglomeracyjny MOF Olsztyna - analiza uwarunkowań
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-12-18 09:06:30
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-12-16
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Ewa Szóstak
Data modyfikacji: 2020-12-30 11:54:15