UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.342.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie - protokół

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-12-16

Data odpowiedzi: 2020-12-29

Treść wniosku:
Dotyczy Wniosku o udostępnienie protokołu z postępowania wraz z załącznikami na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie" - ZP.271.1.10.2020.
Na podstawie art. 1 ust 1 w zw z 2 ust 1 i 10 ust 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej , zwracam się z prośbą o udostępnienie kopii odwołania wraz z załącznikami wniesionego przez konsorcjum x w w/w postępowaniu.

Treść odpowiedzi:
PDF, 24,35 KB metryczka
PDF, 1,08 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.342.2020 Wniosek - rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie - protokół
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-12-18 08:57:16
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-12-16
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Iwona Nowacka
Data modyfikacji: 2020-12-30 07:16:12