UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.340.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzja o odmowie pozwolenia na budowę ul. M. Okręckiej-Bromkowej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-12-09

Data odpowiedzi: 2020-12-17

Treść wniosku:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie decyzji nr UA.6740.234.2019 wydanej w dniu 06.06.2019r. odmawiającej zatwierdzenia projektu i zmiany pozwolenia na budowę dla dziatki położonej w Olsztynie przy ul. Okęckiej- Bromkowej oznaczonej numerem 2/125 obręb 160 oraz decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (wydanej prawdopodobnie w dniu 22.11.2019r.) uchylającej ww. decyzję w całości i przekazującej sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.
Proszę o udostępnienie ww. informacji i niezwłoczne przesłanie pocztą elektroniczną.


Treść odpowiedzi:
DOCX, 66,08 KB metryczka
PDF, 1,96 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.340.2020 Wniosek - decyzja o odmowie pozwolenia na budowę ul. M. Okręckiej-Bromkowej
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-12-18 08:29:40
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-12-09
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-12-28 11:36:58