UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.339.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - instruktorzy nauki jazdy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Komunikacji

Data wpływu: 2020-12-16

Data odpowiedzi: 2020-12-22

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

- ogólnej liczby aktywnych instruktorów nauki jazdy wszystkich kategorii (ew. z podziałem na kategorie),
- ogólnej liczby nieaktywnych instruktorów nauki jazdy wszystkich kategorii (ew. z podziałem na kategorie).

Wnoszę o przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany adres.

Treść odpowiedzi:
PDF, 313,97 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.339.2020 Wniosek - instruktorzy nauki jazdy
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-12-17 13:55:51
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-12-15
Odpowiedzialny: Dorota Groszkowska
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2020-12-23 15:11:58