UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.338.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - skany decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-12-13

Data odpowiedzi: 2020-12-30

Treść wniosku:
Wnoszę o udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej o:
udostępnienie w formie skanów (poprzez przesłanie na mój adres e-mail lub umieszczenie w BIP urzędu w zależności     od wielkości pliku) wszystkich decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w treści art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z załącznikami (analiza urbanistyczna oraz mapa) wydanych przez tutejszy urząd w okresie styczeń - listopad 2020 r.

Treść odpowiedzi:
DOC, 211.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.338.2020 Wniosek - skany decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2020-12-17 13:38:23
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-12-13
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2021-01-14 11:27:17