UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.337.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - protokół odbioru końcowego - budowa zajezdni tramwajowej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Jednostka Realizująca Projekt V

Data wpływu: 2020-12-10

Data odpowiedzi: 2020-12-22

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6.10.2001r. o dostępie do informacji publicznej zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie niżej wyszczególnionych dokumentów dot. inwestycji pod nazwą „Zaprojektowanie i budowa zajezdni tramwajowej w Olsztynie”, realizowanej w okresie 01.2014r.-12.2015r.
     * Protokołu odbioru końcowego lub Świadectwa przejęcia robót, podpisanego przez strony umowy (jeśli taki dokument znajduje się w Państwa zasobach),
    * Decyzji administracyjnej o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie w zakresie w/w inwestycji (jeśli taki dokument znajduje się w Państwa zasobach).

Dodatkowo, prosimy o udzielenie informacji, czy w ramach umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą na realizację niniejszej inwestycji, prowadzone były również dzienniki budowy (w oparciu o pozwolenie na budowę) inne niż Dziennik Budowy nr 424/2014-424/2015?

Treść odpowiedzi:
DOC, 120 KB metryczka
PDF, 38,35 KB metryczka
PDF, 804,32 KB metryczka
PDF, 38,03 KB metryczka
PDF, 757,35 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.337.2020 Wniosek - protokół odbioru końcowego - budowa zajezdni tramwajowej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-12-11 15:06:20
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-12-10
Odpowiedzialny: Andrzej Karwowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2023-05-08 10:07:38