UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.336.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - skany załączników do SIWZ ZP.271.1.21.2020.b

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2020-12-07

Data odpowiedzi: 2020-12-10

Treść wniosku:
W nawiązaniu do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.32.2020.b, na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), uprzejmie proszę o udostępnienie następującej informacji publicznej:
- skanów załączników nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, złożonych przez wszystkich Oferentów, biorących udział w postępowaniu.

Treść odpowiedzi:
PDF, 207,22 KB metryczka
PDF, 1,00 MB metryczka
PDF, 1,06 MB metryczka
PDF, 3,38 MB metryczka
PDF, 1,97 MB metryczka
PDF, 2,43 MB metryczka
PDF, 1,18 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.336.2020 Wniosek - skany załączników do SIWZ ZP.271.1.21.2020.b
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-12-10 09:18:41
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-12-07
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Marcin Kozłowski
Data modyfikacji: 2020-12-10 13:35:05