UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.334.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - audyt bezpieczeństwa KRI

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Data wpływu: 2020-12-05

Data odpowiedzi: 2021-12-18

Treść wniosku:
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, proszę o wskazanie, czy:
1.      w roku 2020 wszystkie jednostki organizacyjne jst, tj. urząd/starostwo, szkoły, ośrodki kultury, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej wykonały audyt bezpieczeństwa Krajowych Ram Interoperacyjności, o którym mowa w par. 20 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
2.      w zw. z par. 20 ww. rozporządzenia, audyt bezpieczeństwa wykonał audytor wewnętrzny.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 85,96 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.334.2020 Wniosek - audyt bezpieczeństwa KRI
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-12-09 12:16:07
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-12-05
Odpowiedzialny: Paweł Witkowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2021-01-18 14:26:07