UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.333.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje o ustaleniu warunków zabudowy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-12-04

Data odpowiedzi: 2020-12-09

Treść wniosku:
Na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w związku z art..67 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszę o udzielenie informacji w zakresie dotychczas wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla nieruchomości zlokalizowanej w Olsztynie:
- przy ul. Sarnowskiego - obręb 63, działka nr 27 i 24/16
- przy ul. Głowackiego - obręb 109, działka 112/9 i 130/3
- przy ul. Pstrowskiego/Wyszyńskiego - obręb 104, działka nr 51/4 i 49/14
- przy ul. Dolna - obręb 126, działka nr 360.

Treść odpowiedzi:

Dotyczy:  wniosku l.dz.2732/2020, z dnia 27.11.2020 r.(data wpływu 04.12.2020 r.), o udostępnienie informacji publicznej.

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 27.11.2020r, o udzielenie informacji publicznej w zakresie dotychczas wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości, na wskazanych działkach przy ulicach Sarnowskiego, Głowackiego Pstrowskiego/Wyszyńskiego i Dolnej w Olsztynie informuję, że od dnia 05.11.2020 r., czyli od daty udzielenia Państwu ostatniej odpowiedzi w tym temacie, nie wydano żadnych nowych decyzji o warunkach zabudowy.

W związku z powyższym informuję ponownie, że:

dla działek przy ul. Sarnowskiego, w obrębie geodezyjnym 63, działki nr 27 i 24/16 - w dostępnych danych brak jest informacji o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy,

dla działek przy ul. Głowackiego, w obrębie geod. 109, działki nr 112/9 i 130/3 nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Działki o tych numerach powstały w wyniku podziału działki nr 112/1, natomiast na fragmentach terenu zajmowanego przez obecne działki, nr 112/9 i 130/3 w obrębie 109 wydano następujące decyzje:

decyzję nr I-44/2006, z dnia Olsztyn, dnia 09.03.2006r., ustalającą warunki zabudowy dla zamierzenia polegającego na przebudowie i rozbudowie zespołu basenów krytych usytuowanych na części działki 112/1 obr.109 w Olsztynie przy ul. Głowackiego

decyzję nr I - 128/2005 Olsztyn, dnia 27.04.2005 r., ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na: dobudowie tarasu widokowego do restauracji Zakątki Europy oraz budowy sceny z zadaszeniem w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej 13a na działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 112/1 w obrębie 109.

dla działki przy ul. Pstrowskiego/Wyszyńskiego, obręb 104, działki nr 51/4 i 49/14 – wydano decyzję Nr I- 402/2000, z dnia 17.06.2000 r., o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie restauracji Mc Donald's przy zbiegu ulic Pstrowskiego i K. St. Wyszyńskiego ( na działkach nr 49/6, 51 i części działki 50 w obr.104)

dla działki przy ul. Dolnej, obręb 126, działka nr 360 nie ustalono warunków zabudowy, natomiast na fragmencie terenu obecnej działki 360 wydano decyzję nr I 203/2003, z dnia 11.08.2003r., dla inwestycji obejmującej budowę budynku usługowo - mieszkalnego na działce nr  244 i 250  obr.126 przy ul. Bartąskiej w Olsztynie.

Powyższa odpowiedź zostanie również udostępniona na stronie bip.olsztyn.eu, w zakładce „Informacja publiczna”.

 

DYREKTOR WYDZIAŁU

Magdalena Binerowska

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.333.2020 Wniosek - decyzje o ustaleniu warunków zabudowy
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-12-08 14:54:14
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-12-04
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-12-09 14:34:22